Hvis du ønsker at blive medlem
af M-K senior golf, så kontakt et
af bestyrelsesmedlemmerne
 
 
Bestyrelsen har fået deres
egen side - Klik her:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Holstebro Golf Klubs hjemmeside står der bl.a.: 
Golf er mere end en sport. Det er også frisk luft, motion og naturoplevelser. Det er hyggeligt socialt samvær og venskaber. Du kan få det hele i Holstebro Golfklub.
Klubben råder over nogle af Danmarks bedste golfbaner i en smuk og afvekslende natur.
I Holstebro Golfklub findes der endvidere flere muligheder for at dyrke golf og socialt samvær med andre. Vi kalder det: ”Klubber i Klubben.”

M-K Senior Golf er den største af disse klubber i klubben. Vi er en klub for seniorer. Vort formål er socialt golfspil og hyggeligt samvær såvel på banen, som udenfor banen, og det har vi.

Hvem er det, der er med i M-K seniorgolf?
Det er dem, der fyldt 55 år, og som udover det at spille golf, også sætter pris på hyggeligt samvær.

Er det kun for ægtepar?
Nej, klubben er åben for ægtepar, såvel som for singler.


Hvor og hvornår spiller M-K senior golf?
Vi spiller hver fredag året rundt
Vor hjemmebane er Skovbanen i Råsted, hvor de fleste matcher bliver afviklet. Men ca 1 gang hver måned spiller vi på Storåbanen. I vinterhalvåret afvikles en del af vore matcher på Parkbanen og Engbanen. Og så har vi nogle udflugter til andre golfbaner.
 
Flere oplysninger om spillet finder du ved at klikke her: spillet
 
 
 .........................................................................................................................
 
                 Medlem til medlem:
 

Har I en golfoplevelse, som I ønsker at dele med andre medlemmer, så send mig lidt om det. Det kan være en god oplevelse på en bane i Tyskland, et specielt rabatsystem for matchfee i Sverige etc. etc.  Lige meget hvad det er, så er der nok andre, der kunne have gavn af at høre om det. Send gerne billeder med.
Det kunne også være, at I har noget golfudstyr, I vil af med - salg eller foræring, eller noget, I gerne vil låne eller købe. Kontakt mig - jeg skal gerne hjælpe med at sætte det op og ind på hjemmesiden. Så længe det er golfrelateret, så er det naturligvis gratis for medlemmerne.

Jeg vil også gerne modtage kommentarer og forslag til hjemmesiden.

vh Gerhard
 
 
 
 
 
Kontingentet for 2021 er
kr 150 per person.
 
Vi beder jer venligst indbetale kontingentet på vor bankkonto og ikke via MobilePay.
 
Klubbens konto er:
7648 203 2208
 
 
Matchfee per gang  kr 20
Matchfee bedes indbetalt via MobilePay
gerne nogle dage inden matchen
 
MobilePay 3817ux
 
 ...............................................................................................
 
 
 
 
.....................................................................................
Bestyrelsens arbejde
 
Det følgende er ikke skrevet på opfordring af noget medlem af bestyrelsen.
Det er mit helt klare indtryk, at bestyrelsens medlemmer er glade for deres arbejde .

Det er helt og holdent min egen ide, og jeg skriver det i taknemmelighed over, at der er nogen, der frivilligt påtager sig et stort arbejde for at vi andre kan dyrke vor hobby og have det herligt i et godt socialt netværk hver uge året rundt.
Det er måske ikke alle medlemmer, der er klar over, hvad arbejdet omfatter, derfor denne lille opsummering.
 
                  Gerhard Petersen


Hvad laver bestyrelsesmedlemmerne?
De varetager medlemmernes interesser overfor Holstebro Golf Klub, og tilrettelægger årets gang i klubben. De sørger for at alle vore matcher bliver lagt ind i Golfbox under klubturneringer. De tager sig af klubbens regnskab, indkøb af præmier, arrangerer matcher med andre klubber etc. etc.

Udover dette almindelige bestyrelsesarbejde er der arbejdet med hvert enkelt match – altså matchlederarbejdet - et arbejde, som også varetages af bestyrelsen. Vi andre tager det for givet, at de hver fredag morgen har alt parat, når vi kommer ind i klubhuset, men vi skal huske på, at også bestyrelsesmedlemmerne kan blive forhindret i at være der om fredagen.

Hvad indebærer arbejdet så?
Onsdag morgen efter kl 0830 skal man checke tilmeldingerne. Er alle tilmeldt under klubturneringer? Så skal der laves matchliste, hvor der skal tages hensyn til, at det ikke er de samme, der hver gang skal starte på de bagerste huller, ægtepar skal ikke spille i samme bold, de, der skal dele en buggy, skal være på samme hold - etc. etc.
I løbet af onsdagen og torsdagen kommer der så ændringer. Nogle melder fra, og andre har glemt at melde sig til etc. etc.
torsdag skal man sørge for at der sendes de rigtige informationer ud via golfboxen

Kassereren skal kontrollere, at alle har indbetalt matchfee via MobilePay og ellers minde dem om det.
Fredag morgen skal matchlederne være parat i klubhuset i god tid inden man skal ud til dagens match.  Scorekortene udleveres og med nogle få velvalgte ord sendes deltagerne ud til deres starthul.

De menige medlemmer skal blot huske at tilmelde sig og i øvrigt møde op om fredagen inden kl 0845. Efter matchen kan de så slappe af med en øl og/eller lidt at spise medens de venter på præmieuddelingen.

Men matchlederne skal straks efter matchen gennemgå alle scorekortene, dele dem op i grupper og finde ud af hvem, der skal have præmier i de forskellige rækker.

Så skal der uddeles præmier, og så kan de slappe af med en øl og lidt at spise inden de kører hjem.

Har jeg glemt noget?? Det har jeg sikkert.
 
 
 
 
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com