Hvis du ønsker at blive medlem
af M-K senior golf, så kontakt et
af bestyrelsesmedlemmerne
 
 
Bestyrelsen har fået deres
egen side - Klik her:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Holstebro Golf Klubs hjemmeside står der bl.a.: 
Golf er mere end en sport. Det er også frisk luft, motion og naturoplevelser. Det er hyggeligt socialt samvær og venskaber. Du kan få det hele i Holstebro Golfklub.
Klubben råder over nogle af Danmarks bedste golfbaner i en smuk og afvekslende natur. I Holstebro Golfklub findes der endvidere flere muligheder for at dyrke golf og socialt samvær med andre. Vi kalder det: ”Klubber i Klubben.”

M-K Senior Golf er den største af disse klubber i klubben. Vi er en klub for seniorer. Vort formål er socialt golfspil og hyggeligt samvær såvel på banen, som udenfor banen, og det har vi.

Hvem er det, der er med i M-K seniorgolf?
Det er dem, der fyldt 55 år, og som udover det at spille golf, også sætter pris på hyggeligt samvær.

Er det kun for ægtepar?
Nej, klubben er åben for ægtepar, såvel som for singler.


Hvor og hvornår spiller M-K senior golf?
Vi spiller hver fredag året rundt
Vor hjemmebane er Skovbanen i Råsted, hvor de fleste matcher bliver afviklet. Men ca 1 gang hver måned spiller vi på Storåbanen. I vinterhalvåret afvikles en del af vore matcher på Parkbanen og Engbanen. Og så har vi nogle udflugter til andre golfbaner.
 
Flere oplysninger om spillet finder du ved at klikke her: spillet
 
 
 .........................................................................................................................
 
                 Medlem til medlem:
 

De fleste MKer spiller hvert år flere gange på andre baner – det kan være andre danske baner, baner i Tyskland, Sverige, Frankrig etc. etc.
Andre har lyst til at gøre det, men ved blot ikke, hvilke baner, der er værd at prøve.
Er der nogle specielle kort, men kan få til en god pris? Er der nogle hoteller, der har specielle aftaler etc. etc.

Du har måske haft en meget dårlig oplevelse på en bane eller med et hotel, så du burde advare andre?

Vi er jo en klub, der sætter samvær højt. Kunne man så ikke hjælpe hinanden med sådanne oplysninger??

Det kunne også være, at du har noget udstyr, du ikke længere bruger – eller du savner noget udstyr, som andre måske har. Også på den måde kan I hjælpe hinanden.
Send mig et par ord om, hvad det drejer sig om. Så kan vi sammen udforme et eller andet, som vi sætter på hjemmesiden. Det er selvfølgeligt gratis for medlemmerne.
 
Gerhard
 
 
 
 
 
 
Klubbens konto er:
7648 203 2208
 
kontingent for 2020 er kr 150
matchfee per gang  kr 20
 
MobilePay 4434uu
 
 
Gæster
 
Der har været fremsat ønske om, at man skulle kunne få en gæst med på en golfrunde om fredagen. Det kan godt lade sig gøre. Der skal så betales kr 40,- for denne gæst. Gæsten kan kun deltage een gang per år og deltager ikke i præmierne. Gæsten skal naturligvis være medlem af Holstebro Golf Klub eller betale normal greenfee.
 
Bestyrelsens arbejde
 
Det følgende er ikke skrevet på opfordring af noget medlem af bestyrelsen.
Det er mit helt klare indtryk, at bestyrelsens medlemmer er glade for deres arbejde .

Det er helt og holdent min egen ide, og jeg skriver det i taknemmelighed over, at der er nogen, der frivilligt påtager sig et stort arbejde for at vi andre kan dyrke vor hobby og have det herligt i et godt socialt netværk hver uge året rundt.
Det er måske ikke alle medlemmer, der er klar over, hvad arbejdet omfatter, derfor denne lille opsummering.
 
                  Gerhard Petersen


Hvad laver bestyrelsesmedlemmerne?

De varetager medlemmernes interesser overfor Holstebro Golf Klub, og tilrettelægger årets gang i klubben. De sørger for at alle vore matcher bliver lagt ind i Golfbox under klubturneringer. De tager sig af klubbens regnskab, indkøb af præmier, arrangerer matcher med andre klubber etc. etc.

Udover dette almindelige bestyrelsesarbejde er der arbejdet med hvert enkelt match – altså matchlederarbejdet - et arbejde, som også varetages af bestyrelsen. Vi andre tager det for givet, at de hver fredag morgen sidder parat og tager imod os, når vi kommer ind i klubhuset, men vi skal huske på, at også bestyrelsesmedlemmerne kan blive forhindret i at være der om fredagen.

Hvad indebærer arbejdet så?
Onsdag morgen efter kl 0900 skal man checke tilmeldingerne. Er alle tilmeldt under klubturneringer? Så skal der laves matchliste, hvor der skal tages hensyn til, at det ikke er de samme, der hver gang skal starte på de bagerste huller, ægtepar skal ikke spille i samme bold, man skal se efter om der er nogen, der skal reguleres efter de seneste matcher - altså efter, at de har tilmeldt sig vor fredagsmatch.
I løbet af onsdagen og torsdagen kommer der så ændringer. Nogle melder fra, og andre har glemt at melde sig til etc. etc.

Torsdag skal man sørge for at der bliver udskrevet scorekort i klubhuset og have lister parat til fredag morgen.

Fredag morgen skal matchlederne være parat i klubhuset i god til inden man skal ud til dagens match – d.v.s. at man skal være parat senest 08-0815 til at modtage penge, sætte lister op, udlevere scorekort, checke folk af på listerne samt sende dem ud med nogle velvalgte ord.

De menige medlemmer skal blot huske at tilmelde sig og i øvrigt møde op om fredagen inden kl 0845. Efter matchen kan de så slappe af med en øl og/eller lidt at spise medens de venter på præmieuddelingen.

Men matchlederne skal straks efter matchen gennemgå alle scorekortene, dele dem op i grupper og finde ud af hvem, der har vundet i de forskellige rækker.

Så skal der uddeles præmier, og så kan de slappe af med en øl og lidt at spise inden de kører hjem. Hjemme skal de så indberette alle resultaterne på computeren

Har jeg glemt noget?? Det har jeg sikkert.
 
 
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com