Referat af MK seniorgolfs generalforsamling 2023

Der var 49 deltagere i MKs julematch og 62 deltagere i den efterfølgende generalforsamling.
Else Sognstrup bød velkommen og Gerhard Petersen blev valgt som dirigent

Herefter fulgte Elses formandsberetning, der kan læses nederst på siden.
Jytte fremlagde regnskabet for året og måtte konstatere, at det sluttede med et lille underskud - bl.a. p.gr.a. faldende medlemstal.
Else tog tråden op og foreslog kontingentforhøjelse for 2024 til kr. 200 fra de nuværende kr. 150,- Matchfee per gang blev sat op fra kr 20 til 25. Begge dele blev godkendt.

Herefter var der valg til bestyrelsen. Der var 3 på valg: Jytte, Palle og Else.
Else ønskede ikke genvalg, men de 2 øvrige accepterede og fik genvalg.
Torben Hald Svenningsen har 1 år tilbage af sin periode, og Erling Risom har trukket sig midt i perioden.
Så manglede vi blot 2 personer for at blive fuldtallig (5 personer) Bestyrelsen havde anbefalet Aase Hougaard og Knud Bakke. Begge blev valgt ind.
Bestyrelsen består således af Torben, Jytte, Palle, Aase og Knud.
Som suppleant blev Christian Jensen valgt og Erna Christensen fortsætter som revisor.
Straks efter generalforsamlingen satte den nye bestyrelse sig sammen og enedes om, at Knud Bakke bliver formand, Aase bliver sekretær, medens hun samtidig hjælper Jytte med regnskabet.
Under eventuelt blev der snakket om at forsøge at finde en anden nærmere bane til næste års kør-selv-tur i stedet for Harre Vig, og Torben efterlyste forslag til 2-dages turen
                                            Else Sognstrups beretning for 2023

Så er vi nået til årets generalforsamling 22-23.
Hvad vejret angår har det været en turbulent omgang med langvarig tørke i foråret, afløst af massiv regn, der på nuværende tidspunkt har slået alle rekorder.
Men det har ikke afholdt os fra at spille golf, og vi har gennemført de allerflest matcher, der har været arrangeret.
Ved årets begyndelse var der 125 medlemmer i klubben. Det er faldet til 104. Vores gennemsnitsalder taget i betragtning må det siges at være ok.
Men udbred gerne kendskabet til klubben også til de yngre medlemmer så den også kan have et sundt antal fremover.

Antal medlemmer der har deltaget i vores matcher i året løb pr gang, har været 34 i år, mod 41 sidste år. Vejret taget i betragtning et godt resultat.

Vi har som vi plejer vekslet mellem park/eng i vinterhalvåret og Skovbanen og Storåbanen i sommer- halvåret
Sidste vinter fik vi lov til at lave gunstart en gang hver måned

Men det store ønske i alle kik klubber, om også at have gunstart hele året har haft trange tider. Det var som om Hovedbestyrelsen ikke forstod at, at det ikke generede nogen snarere tværtimod.
Men så endelig lykkedes det at prøve det af i år, og Christian Lindhart har lovet at holde styr på alle kik omkring forsøget her i vinterhalvåret, og med evaluering når året er slut og selvfølgelig efter de gældende regler, om frigivelse af tider når vores tilmelding er udløbet, og vi er selvfølgelig alle ansvarlig for at andre der også er på banen får gode vilkår. For det er det der vil blive afgørende for om den nye aftale måske kan blive permanent.
Men ellers fortsætter vi vinter- halvåret efter gunstart hver gang og med Jytte,som en hård men retfærdig dommer, der straffer præmietagerne med hård hånd, så der kan blive plads til nye vindere

Hvad selve spillet angår er de fleste matcher afviklet som alm stableford og en enkel form for holdspil, én gang om måneden.
For mit eget vedkommende, synes jeg det er dejligt, de gange vi er sammen som hold, det giver noget helt andet spil.

Jeg vil her gerne rose dem som står for at afvikle de forskellige matcher.

Det er altså et stort arbejde at holde styr på tilmeldinger og framelding - fordeling af huller der må startes på, biler der skal fordeles, og hvor og hvem der sendes ud på de forskellige huller .
Der er altid nogen der synes at dem der kører i bil skal længst ud.
Og ja- men man kan jo ikke sende to biler ud på samme hul så vil de jo race igennem feltet.
Så det må altså blandes. Men jeg ved der virkelig bliver lagt et stort arbejde i ar gøre det så retfærdig som muligt - og så varieret som det kan lade sig gøre.
Der findes to sæt briller når man spiller golf. De positive og de negativer
Lad M/K erne blive kendt for at bruge de positive .Så bliver det hele så meget sjovere og nemmere!

Lidt om året gang i klubben.
Ud over det daglige spil har der også været et par ture ud af huset
Den 7 /8 august havde vi vores traditionelle to-dagestur med overnatning på Hovborg kro Fantastisk god tilrettelagt tur af det nye turudvalg. og der var selvfølgelig genvalg til dem.
Vejret kunne de jo ikke lastes for.

Og den 28 august var vi på vores årlige tur til Harrevig. Skøn bane og godt vejr og dejlig mad.-
Men det er blevet en dyr fornøjelse og det er langt at køre .Så vi har i bestyrelsen diskuteret om der
kan findes billigere baner tættere på - og her er der jo flere muligheder, for eks Skive Lemvig Struer Og Tre Høje men det kan vi jo tage en diskussion om.
Og nu vi er ved baner Så synes jeg vi er forkælede her i Holstebro. Vi har Park -Eng som vi må spille på hele året Vi har Storåbanen som ligeledes er åben hvis vejret tillader det - og begge baner er i fin stand og udfordringer er der nok ,og mange tabte bolde for Storåbanens vedkommende.- Og sidst men ikke mindst har vi Danmarks bedste bane i sommerhalvåret, nemlig Skovbanen. For alle banerne gælder det, at de er i fantastisk stand og vores Greenkeepere gør et stort arbejde derude, og gør alt hvad de kan for ikke at genere golfspillerne der også går derude. Så stor ros til dem.
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen som jeg har samarbejdet med i de 10 år jeg har været med. Det har gennem alle ti år været positiv og hyggelig at samarbejde med jer alle. Stor Tak.
 
Jeg vil nok komme til at savne det
webmaster Gerhard Petersen | Engholmgård 1M, Tvis, 7500 Holstebro  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com