historie

   År 2001
M-K klubben blev startet i maj 2001 med Rita Nørgaard som initativtager.
Der blev nedsat en 5-mands bestyrelse bestående af formand Rita Nørgard,
kasserer Erna Christensen og menig medlemmer Edith Hansen, Irving Simonsen
og Svend Erik Laustsen.
Årskontingent blev fastsat til kr. 50,- og matchfee kr. 10,-
Spilledag var fredag formiddag og der blev spillet i én gruppe og med vinpræmie
til hver påbegyndt 7 deltagere.
Første spilledag var fredag den 25. maj 2001 og der blev på første dagen
indmeldt 14 medlemmer.
I løbet af juni måned kom der 15 nye medlemmer, og i de følgende 5 måneder
yderlige 11 nye medlemmer.
Klubben sluttede således det første år med 40 medlemmer.
Årsafslutning blev afholdt 30.november 2001 med 25 deltagere.
Der blev for første gang spillet i 2 grupper og efter spillet var der fællesspisning.
Der blev drøftet mangt og meget om spillet i det forløbne år, og det blev herunder
bestemt, at om vinteren når handicap ikke kunne reguleres ned skulle:
præmietager trækkes 2 slag, gældende næste 3 spilledage.
Edith Hansen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, og i stedet blev valgt
Erland Mortensen.
Lidt statistik:
Der blev spillet 27 gange med i alt 389 deltagere, svarende til 14,4 deltagere
pr. gang, eller 36%.
Mindst antal deltagere pr. gang var 3, og flest 25.
Der blev for hele året udleveret 80 præmier.

KLUB I KLUBBEN
I starten af året 2002 rettede MK´s bestyrelse henvendelse til Holstebro Golfklub med ønske om, at MK Senior golf blev optaget som Klub i Klubben.
Det blev mundtligt meddelt, at for at ønsket kunne behandles skulle der indsendes en skriftlig ansøgning vedlagt klubbens vedtægter.
Der blev omgående udarbejdet et sæt vedtægter dateret marts 2002, som sammen med en skriftlig ansøgning, straks blev indleveret til Holstebro Golfklub.
MK Senior golf modtog kort efter et mundtligt afslag på ansøgningen.

Sidst i januar 2014 fik klubben en henvendelse fra Golfklubbens forretningsfører om optagelse som klub i klubben.
Efter megen snak frem og tilbage blev det vedtaget at MK fik status som klub i klubben med blok i tidsbestilling første gang 23. maj 2014.


TURE TIL ANDRE BANER
Klubbens første 1-dags tur var til Harre Vig Golfklub fredag den 25 juni 2004.
Der deltog i alt 15 spillere af 45 mulige.
I efterfølgende år har der flere gange været arrangeret 1-dags tur til forskellige golfklubber.

Klubbens første 2-dags tur blev arrangeret af Rita Nørgaard og Erland Mortensen og gik til Rold Storkro
søndag - mandag den 5.og 6. september 2004 med spil begge dage i Rold Skov Golfklub.
Året efter søndag – mandag 11. 12. september 2005 arrangerede samme to tur til Billum Kro, med spil
henholdsvis Esbjerg- og Breinholtgård Golfklub.
Efter en pause på 3 år blev der fra 2009 og fremover igen arrangeret 2-dags ture og nu hvert år med Erik Fast og Arne Hansen som arrangør.
I 2023 overtog Christian Jensen, Torben Hald Svenningsen og Knud Bakke arbejdet med at arrangere turen.

HJEMMESIDE
Klubbens første hjemmeside blev oprettet i 2005, Webmaster Erland Mortensen.
I november 2015 overtog Gerhard Petersen jobbet som Webmaster..
 
 
webmaster Gerhard Petersen | Engholmgård 1M, Tvis, 7500 Holstebro  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com