Buggy 
Dette gælder for både Skovbanen og Storåbanen:
 
Når du tilmelder dig en MK-match, og du ønsker at køre i ”Buggy”, skal du i golfboxen sætte flueben i feltet ”Golfvogn” og notere i kommentarfeltet, om du ønsker at køre alene, eller om du vil dele en vogn med en anden spiller.
Hvis du vil dele en vogn, så skal du endvidere notere, hvem du har aftalt at køre sammen med.
Hvis du ikke oplyser det, kan matchledelsen ikke sikre,  at I kommer på samme hold.
Har det ikke været muligt for dig at sætte oplysningerne ind ved tilmeldingen, kan du altid redigere din tilmelding indtil ”tilmeldingen lukker”.
 
 
 Klippekort til buggy
 
MK seniorgolf har indgået aftale med Holstebro Golf Klub om at bruge klippekort til buggy til en pris af kr. 100 per buggy. Denne aftale er gældende for både banerne i Råsted og Stordalen

De medlemmer, der ønsker at leje en buggy skal notere det under bemærkninger, når de tilmelder sig i golfbox, og aftale om samkørsel skal nævnes som sædvanligt

Holstebro Golf Klub ønsker, at vi skal bruge systemet og det betyder, at vi i MK reserverer det antal buggys, der er behov for. Det er den eneste måde, vi kan sikre, at der er en buggy til rådighed. Det gælder også for dem med eget klippekort. I må gerne under bemærkninger nævne, at I selv har et klippekort.

Afregning sker direkte til MK sammen med matchfee.
 
 
..............................................................................
 
 
        Et liv uden golf?
 
Ja, det er muligt -
men helt overflødigt
 
 
 
 .........................................................................
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende
spillet så kontakt et af
bestyrelsesmedlemmerne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet af de seneste matcher finder du her - seneste matcher
 
 
 
 

                        Spillet
Vi spiller hver fredag morgen året rundt med lidt forskellige regler sommer og vinter.

Vi spiller normalt stableford, men matchlederne kan til en hver tid bestemme, at der spilles en anden form.

                  Sommerregler:
Du skal tilmelde dig matchen via turneringsmodulet i golfbox. I golfbox skal du klikke på ”klubturneringer” og finde frem til den match, du vil tilmelde dig. Klik på den og tilmeld dig. Der er hver fredag blokeret et antal tider fra kl 0900 for MK.  Matchlederen sammensætter holdene.

Du skal have tilmeldt dig inden onsdag morgen kl 0900 i samme uge. På det tidspunkt vil ikke benyttede tider blive inddraget og lagt ud til fri afbenyttelse i golfboxen.
Hvis du efter dette tidspunkt finder ud af, at du alligevel gerne vil spille om fredagen, men blot ikke har fået tilmeldt dig, så kan du prøve at kontakte matchlederen for denne uge. Det er jo muligt, at der er kommet et afbud, men det er ikke sikkert. Så hvis du vil ud at spille, så husk nu at melde dig til i god tid.

Mødetid i klubhuset om fredagen er senest kl 0845. På det tidspunkt skal du have checket ind hos matchlederen og betalt matchfee på kr 20.
Du samler selv dit scorekort op. Vi spiller ud kl 0900 fra flere huller. Der er i klubhuset ophængt lister, der viser, hvem du skal spille med og på hvilket hul, du skal starte.

Når alle således er parate, bliver der sagt god tur, og alle går til deres respektive starthul.
 
Der er jo som regel gunstart, så matchen startes på flere forskellige huller. Det betyder så også, at man skal ud til starthullet inden matchen begyndes. Dermed kan man komme i vejen for andre spillere, der endnu ikke er færdige med deres egen match. Tag hensyn til dem og hjælp dem, så godt I kan. Vi skal alle have en god dag.

Når matchen er gennemført skal scorekortene hurtigst muligt afleveres til matchlederen samlet for hvert hold. Scorekortet skal udfyldes korrekt og helst uden rettelser. For at lette arbejdet for matchlederne skal resultatet skrives i øverste højre hjørne. Scorekortet underskrives af spiller og markør.

Præmieoverrækkelsen sker så snart matchlederne har kontrolleret kortene.

NB! Sygdom er alle mands herre - det kan man ikke gardere sig helt imod. Hvis du bliver nødt til at melde afbud til en match, så skal du kontakte en af matchlederne til den pågældende match. Hvem det er, det fremgår af forsiden her på hjemmesiden og det står også i golfboxen under klubturneringer.  Det er ikke nok at kontakte et tilfældigt medlem af bestyrelsen.
Hvis du må melde afbud efter den sidste officielle tilmeldingsfrist – eller helt udebliver fra matchen, så skal du betale matchfee for den pågældende match. Det gør du næste gang, du deltager i en MK match.

En del af matcherne skal afvikles på Storåbanen. Du kan på kalenderen  (klik her: https://kalendersiden.dk/embed/EgcAUVjTrlOr ) se, hvornår der spilles på hvilke baner for hele sæsonen.  Forklaring på de forskellige farver i kalenderen finder du på kalendersiden i denne hjemmeside -
klik her: kalender


                  Vinterregler:
Det bliver jo vinter hvert år -  om vi kan lide det eller ej.
Men derfor kan vi jo godt spille golf.

Vi spiller selvfølgelig MK match hver fredag året rundt, men om vinteren gælder særlige regler. Vi spiller kombinationen Park-Engbanen, når vejret i øvrigt tillader det.

Vi har ikke blokeret tider i vinterperioden.
Du skal derfor blot gå ind på tidsbestillingen i golfbox og sætte dig på en ledig tid - eller sammen med andre MKer så tidligt som muligt efter kl 0900 den fredag, hvor du vil spille.
Du må meget gerne sætte dig på flere fredage fremover, så vi kan undgå at ”ikke-MKer” skal spille samme tider som os.

Du møder op i klubhuset som du plejer – senest kl. 0845. Du udskriver selv dit scorekort, som du afleverer til matchlederen sammen med 20 kroner. Så sammensættes holdene.
Efter endt match afleverer du hurtigst muligt dit scorekort i udfyldt stand til matchlederen.
 
Regulering:
Man kan jo ikke blive reguleret om vinteren, vel? Jo, det kan man godt, når man spiller i MK matcherne. Vi har en intern regulering:
Alle, der modtager en præmie, bliver fratrukket point ved fremtidige matcher. 

Vinderen vil blive frataget 2 points og alle øvrige præmietagere vil blive frataget 1 point. Hvis du så også er i præmierækken næste gang, så bliver du frataget yderligere points efter samme skala og så fremdeles.

Du skal ikke selv gøre noget i den anledning. Matchlederne skal nok sørge for at fratrække de points, du har ”tjent”.
 
 
 
 NB    Fælles for sommer og vinter:
Præmietagerne skal være til stede undeer præmieuddelingen - ellers går præmien videre til næste spiller.
 
 
NB! 
Det danske vejr er drillevejr. Uanset hvad de såkaldte eksperter siger om vejret, så er det greenkeeperne, der skal vurdere, om der må spilles golf på banen, om der må køres med trolley og buggy etc. etc. Det betyder, at det kan blive nødvendigt i aller sidste øjeblik at ændre en planlagt match. MK bestyrelsen bestræber sig på at gennemføre alle matcherne som annonceret, men må naturligvis bøje sig for kendsgerningerne.
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com