På MK seniorgolfs generalforsamling i november måned 2021 blev det besluttet, hvem der skal sidde i bestyrelsen og dermed varetage medlemmernes interesser i det kommende år. 
Formand
matchleder
Bjarne G. Jensen
telefon: 20 22 46 74
mail: b.g.jensen@hotmail.com
 
 
Næstformand
Sekretær
Else Sognstrup
telefon: 61 75 09 19
mail: jsognstrup@gmail.com
 
 
Kasserer
Matchleder
Jytte Petersen
telefon: 20 68 63 00
mail: jyttep@kjorup.dk
 
 
Medlem
Regelsupport
Torben Hald Svenningsen
telefon: 21 14 02 55
mail: t.svenningsen@webspeed.dk
 
 
Medlem
Matchleder
Palle Toft
telefon: 40 19 10 14
mail: palle.toft@mail.dk
 
Ikke medlem
Webmaster
Gerhard Petersen
telefon 29 63 82 14
mail: gerh.pet@gmail.com
 
Hvad laver bestyrelsesmedlemmerne?

De varetager medlemmernes interesser overfor Holstebro Golf Klub, og tilrettelægger årets gang i klubben. De sørger for at alle vore matcher bliver lagt ind i Golfbox under klubturneringer. De tager sig af klubbens regnskab, indkøb af præmier, arrangerer udflugter til andre klubber etc. etc.

Udover dette almindelige bestyrelsesarbejde er der arbejdet med hvert enkelt match – altså matchlederarbejdet - et arbejde, som også varetages af bestyrelsen. 


 
 
 
links til de andre sider under "klubben"
 
vedtægter                - vedtægter
om klubben             - om klubben
generalforsamling  - generalforsamling
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com