Præmietagerne i sidste uge
dem finder du her:
 
 
 
       Storåbanen
 
Vor hjemmebane er Skovbanen i Råsted, men efter 
sammenlægningen med Storådalens golf klub, vil
nogle af vore matcher blive afviklet på Storåbanen.
I 2018 skal vi spille ca 1 gang om måneden
på Storåbanen
 

Buggy:
Hvis du har din egen buggy, eller råder over en
andens buggy i Råsted, så kan det jo blive noget
besværligt, at skulle transportere den frem og
tilbage til Storåbanen. Du kan derfor leje en på 
Storåbanen.
Hvis du har en aftale med golfklubben om leje af
en buggy i Råsted for sæsonen, så gælder denne
aftale også for Storåbanen. 
Hvis du ikke har en aftale, så kan du leje en på
Storåbanen for kr 100,- hvis du vil have vognen
for dig selv eller kr 50, hvis du vil dele med en anden.
Du skal huske at anføre i turneringsmodulet, om du
ønsker at leje en buggy – og om du vil dele eller have
en for dig selv.
Matchlederen sørger så for, at der er vogne til
rådighed og sørger også for at sammensætte
holdene,  så de, der ønsker at dele en buggy
kommer til at køre sammen 2 og 2.

Restauranten på Storådalen:
Med hensyn til køb af øl, vand, kaffe og mad på
Storådalen er priserne ikke afvigende fra
Golfcafeen i Råsted.
Dog vil der være begrænsninger i
specielle madønsker.

Hvor kan vi opholde os efter matchen?
Det er aftalt med Storådalens restaurant, at
MK kan bruge bagerste del af restauranten 
(Musiklokalet) som klublokale.
 
 
 
 
 .........................................................................
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende
spillet så kontakt et af
bestyrelsesmedlemmerne
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Spillet
Vi spiller hver fredag morgen året rundt med lidt forskellige regler sommer og vinter.

Vi spiller normalt stableford, men matchlederne kan til en hver tid bestemme, at der spilles en anden form.

Sommerregler:
Du skal tilmelde dig matchen via turneringsmodulet i golfbox. I golfbox skal du klikke på ”klubturneringer” og finde frem til den match, du vil tilmelde dig. Klik på den og tilmeld dig. Der er hver fredag blokeret et antal tider fra kl 0900 for MK.  Matchlederen sammensætter holdene.

Du skal have tilmeldt dig inden onsdag morgen kl 0900 i samme uge. På det tidspunkt vil ikke benyttede tider blive inddraget og lagt ud til fri afbenyttelse i golfboxen.
Hvis du efter dette tidspunkt finder ud af, at du alligevel gerne vil spille om fredagen, men blot ikke har fået tilmeldt dig, så kan du prøve at kontakte matchlederen for denne uge. Det er jo muligt, at der er kommet et afbud, men det er ikke sikkert. Så hvis du vil ud at spille, så husk nu at melde dig til i god tid.

Mødetid i klubhuset om fredagen er senest kl 0845. På det tidspunkt skal du have checket ind hos matchlederen og betalt matchfee på kr 20.
Du samler selv dit scorekort op. Vi spiller ud kl 0900 fra flere huller. Der er i klubhuset ophængt lister, der viser, hvem du skal spille med og på hvilket hul, du skal starte.

Når alle således er parate, bliver der sagt god tur, og alle går til deres respektive starthul.

Når matchen er gennemført skal scorekortene hurtigst muligt afleveres til matchlederen samlet for hvert hold. Scorekortet skal udfyldes korrekt og helst uden rettelser. For at lette arbejdet for matchlederne skal resultatet skrives i øverste højre hjørne. Scorekortet underskrives af spiller og markør.

Præmieoverrækkelsen sker så snart matchlederne har kontrolleret kortene.

NB! Sygdom er alle mands herre - det kan man ikke gardere sig helt imod. Hvis du bliver nødt til at melde afbud til en match, så skal du kontakte en af matchlederne til den pågældende match. Hvem det er, det fremgår af forsiden her på hjemmesiden og det står også i golfboxen under klubturneringer.  Det er ikke nok at kontakte et tilfældigt medlem af bestyrelsen.
Hvis du må melde afbud efter den sidste officielle tilmeldingsfrist – eller helt udebliver fra matchen, så skal du betale matchfee for den pågældende match. Det gør du næste gang, du deltager i en MK match.

En del af matcherne skal afvikles på Storåbanen. Du kan på kalenderen under fanen ”fremtiden” se, hvornår der spilles på hvilke baner for hele sæsonen.
Vinterregler:
Vi er kommet ind i vinteren – om vi kan lide det eller ej.

Det betyder, at vi ikke har blokering af tiderne for MK.
Vi spiller selvfølgelig MK match hver fredag - vi skal blot reservere tid på en anden måde end om sommeren.
Gå ind på golfbox under tidsbestilling, sæt dig på en ledig tid fra kl 0900. Hvis du kan finde plads, sammen med andre MKer, så gør det – ellers find en ny tid. Det er ikke den tid, du reserverer, som du kommer til at spille på – og det er heller ikke de personer, du sætter dig sammen med, du kommer til at spille sammen med
Du møder op i klubhuset som du plejer – senest kl 0845. Du udskriver selv dit scorekort, som du så afleverer til matchlederen sammen med matchfee kr 20.
Så sammensættes holdene med startid kl 0900 og du går ud til det hul, hvor du skal starte.
Efter endt match afleverer du som sædvanligt scorekortet i udfyldt stand til matchlederen.

Regulering:
Man kan jo ikke blive reguleret om vinteren, vel? Jo, det kan man godt, når man spiller i MK matcherne. Vi har en intern regulering:
Alle, der modtager en præmie, bliver fratrukket point ved fremtidige matcher . 

Vinderen vil blive frataget 2 points og alle øvrige præmietagere vil blive frataget 1 point. Hvis du så også er i præmierækken næste gang, så bliver du frataget yderligere points efter samme skala og så fremdeles.

Du skal ikke selv gøre noget i den anledning. Matchlederne skal nok sørge for at fratrække de points, du har ”tjent”.
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com