Hvis du ønsker at blive medlem
af M-K senior golf, så kontakt et
af bestyrelsesmedlemmerne:
 
 
BESTYRELSEN 2017


FORMAND
Uffe Møller-Pedersen
Tlf.: 97427890
Mobil: 20312278
E-mail: laubsvej100@gmail.com


NÆSTFORMAND
Else Sognstrup
Tlf.: 97424297
Mobil: 61750919
E-mail: jsognstrup@gmail.com

KASSERER
Jytte Petersen
Tlf.: 20686300
E-mail: jyttep@kjorup.dk

MEDLEM
Bjarne G. Jensen
Chr. Wintersvej 36
7500 Holstebro
Tlf.: 20224674
e-mail: b.g.jensen@hotmail.com

MEDLEM
Torben Hald Svenningsen
Bakken 2
7500 Holstebro
Tlf 21140255
e-mail: t.svenningsen@webspeed.dk

................................................................................
WEBMASTER (ikke medlem af bestyrelsen)

Gerhard Petersen
Tlf.: 29 638214
E-mail: gerh.pet@gmail.com
 
................................................
 
Hvis du vil se indkaldelsen
til generalforsamlingen 2017,
så klik på navnet øverst i
denne spalte.
Det samme gælder, hvis du
vil se klubbens vedtægter
 
...........................................................................................
 
Hvem er det, der er med i
M-K seniorgolf?
Det er dem, der fyldt 55 år,
og som udover det at spille golf, også sætter pris
på hyggeligt samvær.
 
Der er nogen (ikke medlemmer),
der har spurgt, om det kun er ægtepar, der kan optages
som medlemmer.
Svaret er ganske enkelt:
NEJ – alle er velkomne –
singler som par.
Holstebro Golf Klubs klubber i klubben.

 
Her er et kort sammendrag af orienteringsmødet mellem Svend Ørgaard, Mai Lindgaard og KIKerne afholdt d. 4. september 2017

Vedr. feriematcher i juli måned:
KIKerne tilbød at stå for matcherne i 2018. Dette tilbud er KGH positiv stemt for.
Stemningen fra KIK er, at der vendes tilbage til den "gamle" matchform - altså afvikling af feriematch i en sammenhængende uge, hvor de enkelte KIK.er skal stå for feriematchen på deres normale spilledag, og hvor andre medlemmer og greenfeespillere kan deltage.
Dermed bliver der ikke suspension af spil for KIK i juli måned.
Der vil blive indkaldt til nærmere drøftelser vedr. afviklingen.

HGK accepterer, at Old Boys og Tirsdagsdamerne udelukkende spiller deres matcher på golfbanen i Råsted.
Øvrige KIK.er skal spille hver 4. gang på Storåbanen, og kan i øvrigt selv bestemme spilledatoerne.
Alle KIK accepterede at flytte spilledag, bane eller udflugt, hvis der kommer Company Days.
Alle KIK lovede kalenderplan for 2018 færdig senest den 1. februar.

Der var debat omkring lokaler på Storåbanen, hvor HGK har begrænsede muligheder. Ligeledes omkring IT udstyr samt lokale til opdatering efter matcherne. HGK lovede at få bragt tingene i orden.

Sluttelig lovede direktør Mai Lindgaard, at MK efter anmodning vil få en tavle sat op i gangen sammen med de øvrige.

Det var et positivt orienteringsmøde.
Uffe Møller-Pedersen
 
 
 Uddybning af referatet fra mødet den 4. september:


Restauranten på Storådalen:
Frederik Lange fra Stordalens restaurant har lovet at sørge for at KIKerne ved matcherne får adgang til musiklokalet (det er det, der ligger længst nede i restauranten).
Samtidig har restauranten mulighed for, at vi på forhånd kan sende tilbud til medlemmerne inden matcherne, så de ved, hvad der er på menuen.

Det var generelt et godt møde med positiv indstilling fra alle sider. Den frivillige indsats mod for eksempel ukrudt håber man vil blive videreført.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubbens konto er:
9106 0001995677
 
kontingent for 2017 er kr 150
matchfee per gang  kr 20
 
 
Gæster
 
Der har været fremsat ønske om, at man skulle kunne få en gæst med på en golfrunde om fredagen. Det kan godt lade sig gøre. Der skal så betales kr 40,- for denne gæst. Gæsten kan kun deltage een gang per år og deltager ikke i præmierne. Gæsten skal naturligvis være medlem af Holstebro Golf Klub eller betale normal greenfee.
 
Bestyrelsens arbejde
 
Det følgende er ikke skrevet på opfordring af noget medlem af bestyrelsen.
Det er mit helt klare indtryk, at bestyrelsens medlemmer er glade for deres arbejde .

Det er helt og holdent min egen ide og jeg skriver det i taknemmelighed over, at der er nogen, der frivilligt påtager sig et stort arbejde for at vi andre kan dyrke vor hobby og have det herligt i et godt socialt netværk hver uge året rundt.
Det er måske ikke alle medlemmer, der er klar over, hvad arbejdet omfatter, derfor denne lille opsummering.
 
                  Gerhard Petersen


Hvad laver bestyrelsesmedlemmerne?

De varetager medlemmernes interesser overfor Holstebro Golf Klub, og tilrettelægger årets gang i klubben. De sørger for at alle vore matcher bliver lagt ind i Golfbox under klubturneringer. De tager sig af klubbens regnskab, indkøb af præmier, arrangerer matcher med andre klubber etc. etc.

Udover dette almindelige bestyrelsesarbejde er der arbejdet med hvert enkelt match – altså matchlederarbejdet - et arbejde, som også varetages af bestyrelsen. Vi andre tager det for givet, at de hver fredag morgen sidder parat og tager imod os, når vi kommer ind i klubhuset, men vi skal huske på, at også bestyrelsesmedlemmerne kan blive forhindret i at være der om fredagen.

Hvad indebærer arbejdet så?
Onsdag morgen inden kl 0900 skal man checke tilmeldingerne. Er alle tilmeldt under klubturneringer? Så skal der laves matchliste, hvor der skal tages hensyn til, at det ikke er de samme, der hver gang skal starte på de bagerste huller, ægtepar skal ikke spille i samme bold, man skal se efter om der er nogen, der skal reguleres efter de seneste matcher - altså efter, at de har tilmeldt sig vor fredagsmatch.
I løbet af onsdagen og torsdagen kommer der så ændringer. Nogle melder fra, og andre har glemt at melde sig til etc. etc.

Torsdag skal man sørge for at der bliver udskrevet scorekort i klubhuset og have lister parat til fredag morgen.

Fredag morgen skal matchlederne være parat i klubhuset i god til inden man skal ud til dagens match – d.v.s. at man skal være parat senest 08-0815 til at modtage penge, sætte lister op, udlevere scorekort, checke folk af på listerne samt sende dem ud med nogle velvalgte ord.

De menige medlemmer skal blot huske at tilmelde sig og i øvrigt møde op om fredagen inden kl 0845. Efter matchen kan de så slappe af med en øl og/eller lidt at spise medens de venter på præmieuddelingen.

Men matchlederne skal straks efter matchen gennemgå alle scorekortene, dele dem op i grupper og finde ud af hvem, der har vundet i de forskellige rækker.

Så skal der uddeles præmier, og så kan de slappe af med en øl og lidt at spise inden de kører hjem. Hjemme skal de så indberette alle resultaterne på computeren

Har jeg glemt noget?? Det har jeg sikkert.
 
 
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com