M/K Seniorklubbens bestyrelse 2022
 
På årets generalforsamling blev der valgt ny bestyrelse for 2022.  Uffe Møller-Pedersen ønskede ikke genvalg og i stedet for blev Palle Toft valgt ind i bestyrelsen.
Nu skal bestyrelsen konstituere sig og først derefter ved vi, hvem der er formand, næstformand etc. etc.  Det kommer naturligvis her på siden. Men foreløbig lader vi den afgående bestyrelse blive stående her på siden.
 
Kai Svendsen har været kreativ, men ansigterne kunne han ikke lave om på!

Der står en kort titel under hvert  bestyrelsesmedlem, men det betyder ikke, at deres arbejde er begrænset til det, der ligger under den titel. De er meget fleksible og hjælper hinanden, således at alle arbejdsopgaver bliver løst bedst muligt – og hurtigst muligt.
 
Formand:
Uffe Møller-Pedersen
Mobil: 20312278 
Mail: laubsvej100@gmail.com
 

 Næstformand 
Else Sognstrup
Mobil: 61750919
Mail: jsognstrup@gmail.com

Kasserer 
Jytte Petersen
Mobil: 20686300
Mail: jyttep@kjorup.dk

  Matchsleder
Bjarne G. Jensen
Mobil: 20224674
Mail: b.g.jensen@hotmail.com
 
Bestyrelsesmedlem 
Torben Hald Svenningsen
Mobil: 21140255
Mail: t.svenningsen@webspeed.dk

 Webmaster
(Udenfor bestyrelsen)
Gerhard Petersen
Mobil: 29638214
Mail: gerh.pet@gmail.com
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com