Når man vil spå om fremtiden,
så gælder det om at have de rette
forbindelser og moderne hjælpemidler
 

Fortiden kender vi - men hvad med fremtiden?

Den ved vi gudskelov ikke så meget om - men så snart vi ved noget, så kommer der her på siden

 

 .

......................................................................................................

 MK Seniorgolf Generalforsamling 2019Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed de forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Årskontingent og matchfee fastsættelses
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Uffe Møller-Pedersen
Jytte Petersen
Else Sognstrup
Alle modtager genvalg
8. Valg af suppleant (Sonja Andreasen - modtager genvalg)
9. Valg af revisor (Erna Christensen - modtager genvalg)
10. Eventuelt
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com