klubben / generalforsamling 2017
 Hvis du vil se "hovedsiden" af fanen "klubben" med bestyrelsen, kontonummer etc. etc. så kan du klikke her:  klubben
 
og vedtægterne finder du her:  - vedtægter
 
...........................................................................................................

Referat af generalforsamling i MK seniorklubben 25 november 2017

76 personer var mødt op på årets generalforsamling.

Gerhard Petersen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig.

Derefter forelagde formanden sin beretning (se beretningen på denne side)

Jytte fremlagde regnskabet, der blev godkendt med klapsalver

Regnskabet kan erhverves ved henvendelse til Jytte Petersen

Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne og bestyrelsen havde heller ikke forslag, der skulle behandles, så man kunne hurtigt gå videre til næste punkt:

Valg til bestyrelsen:

De 3 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg: Uffe Møller-Pedersen, Else Sognstrup og Jytte Petersen blev genvalgt med akklamation.

Sonja Andreasen bev genvalgt som suppleant og Erna Christensen blev genvalgt til revisor

Der var ingen punkter under eventuelt

Generalforsamlingen blev afsluttet med en dejlig frokost.

 

 

Per Bager havde sørget for en flot udsmykning

 

 
Formandens beretning for året 2017:

Ved sammenlægningen med Golfklub Storådalen forsikrede formanden i Holstebro Golfklub os i MK om, at vi ikke kom til at spille på Storåbanen mod vores vilje.
Det løfte holdt så ikke, da KIK blev pålagt at spille Storåbanen hver 3. gang i perioden fra april til udgangen af oktober.
KIK.erne bad efter sammenlægningen om et møde med bestyrelsen i HGK i januar.
På mødet var flere forhold, som KIK.erne ønskede nærmere belyst, men formanden bad om at få det skriftligt fra KIK. Det blev til en del mailkorrespondance til og fra formanden med svar på følgende:
Leje af Buggy på Storåbanen – det er efter de samme regler som i Råsted.
Tilmelding på golfbox sker nu alene på klubturnering. Det blev også accepteret.
Fortsat frigivelse af ikke brugte tider 48 timer før start mod ønsket fra KIK 24 timer.
Klublokale i kælderen i Restaurant Storådalen er ikke optimalt, men p.t. ingen løsning.
Hele juli måned friholdes for reservationer på begge 18 hullers baner.
KIK.erne havde forventet dialog med HGK frem for mail. Det ønskede formanden ikke.
Old Boys og Tirsdagsdamerne meldte derefter ud, at de IKKE ønskede at spille Storåbanen, men at de i stedet meldte sig på tidsbestillingen på golfbox på Skovbanen i Råsted.
For MK’s vedkommende havde vi i bestyrelsen besluttet, at der ikke blev match i MK regi både på Skovbanen og Storåbanen samme fredag, selv om nogle spillere havde fremsat dette ønske.
Fra KIK.ernes side er der lagt mange timers arbejde med møder og mails for at få det til at fungere. Det der er nævnt her, er et udplug af det væsentlige.
Der var afskedsreception den 31. marts for HGK’s forretningsfører Leif Clausen. Det var Leif der i den grad var medvirkende til, at MK Seniorgolf blev en KIK.
Mai Lindgaard blev efterfølgeren for Leif, nu som direktør i HGK. Mai indkaldte til fyraftensmøde med KIK og udvalg den 3. maj, hvor hun præsenterede sig og sine tanker om et fremtidig samarbejde med KIK.erne.
Et rigtig godt møde, hvor Mai gjorde et meget imødekommende og positivt indtryk, der tegnede for et godt samarbejde frem over.
Den 15. august indkaldte Mai Lindgaard alle KIK, Onsdagstræf og +36 til et dialogmøde med HGK med følgende punkter:
Gennemgang af ny hjemmeside – golfspilleren i centrum – bordet rundt – baneblokeringer – gode ideer fra KIK.erne.
Resultatet af dialogmødet blev følgende for året 2018:
KIK matcher og blokeringer.
MK Seniorgolf, Mens Section og Råstedpigerne spiller deres matcher i gennemsnit hver 4. uge på Storåbanen og skal planlægge sammen med kontoret. Old Boys og Tirsdagsdamer spiller deres matcher kun i Råsted.
Onsdagstræf spiller på Storåbanen, men skal spille i Råsted 3 – 4 gange årligt.
Ferieturneringer.
KIK’erne har foreslået, at ferieturneringen i juli afvikles i samarbejde med turneringsudvalget.
Diverse.
MK får efter ønske en opslagstavle i gangen, og den er sat op.
Vedr. klublokale i Storådalens restaurant, har HGK afholdte møde med restauratøren Frederik Lange. For sæson 2018 må benytte bageste del af restauranten (musiklokalet) som klublokale.
Matchkontoret på Storåbanen opgraderes. Bjarne Jensen får ansvaret for flytning af stationære computere og printere.
Fælles folder om alle KIK.er skal genoptrykkes og udleveres til begyndere.
Fremadrettet skal der kun være en klub + 36 i HGK.
Dialog er den eneste måde for at opnå et optimalt samarbejde med HGK, og det har Mai været mester for at klare. Tak for det.
Da der nu igen er en fin dialog med HGK, har vi i MK besluttet at genoptage det frivillige arbejde som tidligere.Lidt om vores udflugter
Udlands golfturen gik igen til Spanien til Iberostar med 36 spillere hovedsagelig MK spillere. Turen blev arrangeret af Erik Fast og Sonja Andreasen. Sonja trådte til da Anne Marie Laursen blev forhindret.
Hotellet og banerne var bare var i orden. Vejret var fint – men vinden drillede i den grad, så vores bag ofte væltede, og boldene blev ofte blæst af green. Alle tog det dog med godt humør. Tak for en fantastisk tur.
Selvfølgelig blev der også afholdt den hjemlige Spanien match, der blev afholdt af de samme arrangører og de samme spillere den 20. september på Skovbanen i Råsted. Der var fuld opbakning – næsten. Et par måtte melde fra p.g.a. sygdom. Tak til Erik og Sonja.
Golfturen næste år 2018 til Spanien er allerede fastlagt i april måned af Erik og Sonja.
MK havde den 28. juli udflugt til Harre Vig golfklub, da vi jo ikke kunne spille i vores egen klub pga. feriematch.
Der deltog 42 MK Seniorgolfere – det gør vi gerne om igen til næste år.
MK turen - igen i år arrangeret af Erik og Arne – gik først til banen på Stensballegård - en lidt drilsk bane, hvor flere spillere efterlod sig et par bolde i det meget høje græs eller i vandet.
Kurt og Gerhard forsynede os også der med forskellige lækkerier.
Derefter til Pejsegården i Brædstrup, hvor der efter indkvartering var fælles hygge med et glas vin eller lignende i rundkreds på græsset ud for værelserne.
En fin middag blev serveret, men med lidt urutinerede tjenere – man hvad – vi skal jo alle lære.
Efter en god nats søvn og en god gang morgenmad gik turen videre til Ikast Golfklub, hvor der var velkomst ved et bestyrelsesmedlem, der servicerede os på fineste måde.
Efter runden var der hygge på terrassen inden der var servering af en klubsandwich og udlevering af flotte præmier. En super fin golftur. Tak til arrangørerne
Erik og Arne er klar igen til næste år med assistance af Bente og Else Marie..
Spillerne kvitterede arrangørerne for det gode arrangement med et gavekort til golfshoppen.
Som nævnt er det frivillige arbejde genoptaget og Erik og Torben har allerede været i gang med at renoveret toiletbygningen ved hul 16.
Måske Erik igen tager sig af at koordinere det frivillige arbejde i samråd med chefgreenkeeperen.

Skovbanen og Storåbanen har været lukket en del gange pga. vand på banerne. Skovbanen er nu vinterlukket. Det har øget presset på Park- og Engbanen i Råsted, men uden de store problemer.
Vores dygtige greenkeepere udfører et flot stykke arbejde både i Råsted og Storåbanen. Giv dem plads når de arbejder, og giv dem et smil og hilsen, når vi møder dem på banen.
Det har været nødvendigt at ændre vores spil nogle gange, hvor vi normalt skulle spille Skovbanen, men vi har i MK taget udfordringen med spil på Park- og Engbanen positivt, og vi har i MK altid taget hensyn til øvrige spillere om fredagen. Der har været en enkelt klage, som Mai har løst på bedste måde.
Boldrendetiderne på Parkbanen er slettet, så der nu skal alle spillere reservere tid.
Så er der også mange vi skal huske at takke.
Kontoret i Råsted og Storåbanen har ydet os en stor og velvillig indsats. En stor tak til dem også.
Kirsten og hendes ansatte skal også igen i år have en kæmpe stor tak for den måde de forkæler os på med god mad til absolut rimelige priser. Altid serveret med et sødt smil.
Tak til vores medlemmer for den store opbakning til matcher og ture. Det sociale samvær prioriteres højt både på banen, når der spilles, og når der hygges i klubhuset.
Det er jeres fortjeneste, at vi i dag kan mønstre 145 medlemmer. Der er dog spillere i HGK, der er af den opfattelse, at man skal være ægtefæller eller samboende for at blive medlem i MK.
Det er så jer, der skal være ambassadører for de spillere, der er uvidende om dette.
Tak til Kurt og Gerhard for igen i dag at være forsyningstropper på banen med lidt til halsen og ganen. Tak til Else for de hjemmebagte brunkager.
Vores webmaster og dirigent i dag Gerhard Petersen skal også have tak for den super flotte måde du har udarbejdet og opdaterer vores hjemmeside på, og altid med nogle gode anekdoter. Ikke andre hjemmesider kan slå den. Brug den nu kære medlemmer. Den er værd at besøge.
Tak til bestyrelsen for særdeles god indsats og samarbejde i 2017. Vi er klar til nye udfordringer i 2018. Så hvis i sidder med en god ide til nye tiltag – kom med det – så ser vi positivt på det.

De vil spille en times tid, så det er med at få kridtet danseskoene og komme ud på gulvet.
Der er ingen præmier for hverken sværhedsgrad eller kunstnerisk udførelse, men det er tilladt
Og så til det almindelige spørgsmål: Hvad koster det?
I skal betale det sædvanlige matchfee på kr 20, men resten er gratis – altså generalforsamling, julefrokost, musik og dans, men drikkevarerne må I selv betale!

Kære venner, den dag håber vi se alle medlemmerne- både på golfbanen og på dansegulvet.

 
 
 Mad og musik 
 
Efter generalforsamlingen var der julefrokost.
Det var som ventet et kulinarisk højdepunkt. Det var veltilberedt og velsmagende og så var der som sædvanlig rigelig mad!

Efter julefrokosten tog Harmonikaorkestret Dedadur
fat og gav mange dejlige numre fra deres repertoire.
Der var desværre en del af deltagerne, der forlod lokalet inden musikken var færdig. Det var mest synd for dem selv.
 
 
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com