...........................................................................................................

 Referat af generalforsamlingen 2020

27. november 2020

Generalforsamlingen 2020 blev afholdt i coronaens tegn.
62 medlemmer var mødt frem og blev bænket ved bordene - alle med ansigtet vendt i samme retning. Vi skulle jo passe på hinanden.
Vi startede med at mindes vore 2 medlemmer,

Christen S Christensen og Mogens Dahl, der begge var afgået ved døden i år.


Dernæst gik vi over til selve generalforsamlingen, som blev afviklet i god ro og orden på meget kort tid. Der var ikke forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne. Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor gik også meget smertefrit, idet alle blev genvalgt.
Det må være et tegn på, at medlemmerne har været tilfredse med klubben gennem sæsonen.

 

Efter generalforsamlingen var der frokost, og snakken gik lystigt, selv om det var lidt akavet at skulle sidde på denne måde, fremfor at man kunne sidde overfor hinanden

 

 

 

 
Formandens beretning for året 2020 :
 
Corona smitten nåede til Danmark i marts måned med forskellige restriktioner med forsamlingsforbud, der har indvirkning i dagligdagen for os alle.
Spilleretningslinijer for MK Seniorgolf i forbindelse hermed blev udsendt den 15. maj til samtlige MK medlemmer, tilpasset efter HGK.s retningslinijer, og suppleret med praktiske oplysningere angående afvikling af MK Seniors Golf turneringer. Siden er der sket ændringer flere gange, og som nu er forlænget til den 13. december stadig med et forsamlingsforbud på max. 10 personer.
MK matcherne har derfor været ændret i perioder, således at samling før og efter matchen samt uddeling af præmier har været suspenderet. Præmierne bliver udleveret senere til vinderne.

MK Matcher.
MK matcherne er afviklet på Skovbanen og Storåbanen jfr. de aftaler, der er aftalt med HGK.
Vi har nogle fantastiske flotte baner i HGK, som vi kan være stolte af at kunne benytte takket være vores dygtige greenkeepere, der udfører et formidabelt flot stykke arbejde.
Skovbanens hul 2 blev igen spilbar i august efter et større jordarbejde, og er nu virkelig flot, anderledes og spændende at spille.
Skovbanen er ligesom tidligere år nu lukket i hele vintersæsonen for at skåne banen. Der har været en del nedbør, som ikke umiddelbart kunne trække ned, hvorfor der ofte har stået en del vand på flere huller.
Vi havde selvfølgelig glædet os til at være med til at fejre HGK.s 50 års jubilæum i august måned, men Coronaen satte også en stopper for dette. Håber det lykkes i 2021.

Livescore
Livescore er nu permanent i MK, og der skal virkelig uddeles ros til spillerne for den positive ånd, livescore afvikles i. Det aflaster matchledelsen meget tidsmæssigt, da matchledelsen nu ikke skal indtaste score efter matchen.
Resultatet er til stede, når det sidste slag er indberettet på livescore i matchen.
Indtil videre skal der dog føres et scorekort for hele holdet af sikkerhedsmæssige hensyn, ved evt. udfald ved indtastning af livescore på mobiltelefonen.
Matchfee betaling via mobilepay kom også med coronaepidemien – ingen kontanter mellem hænderne - og det letter kassereren meget i det daglige.
Husk at betale ved tilmelding, så glemmer man det ikke.

Spil i vinterperioden.
Efter aftale med vores golfmanager Kristian Grud spiller vi i vinterperioden Park/Engbanen med gunstart på flere huller på Engbanen samt Parkbanens hul 1 (tidligere hul 9). Ligeledes har vi mulighed for at gunstarte på hul 9 (tidl. hul 8) i den udstrækning, det er muligt af hensyn til andre spillere på banen. Matchen er sat op til indtastning på livescore, og det er ikke tilladt at spille Engbanen færdig, selv om man evt. mangler at spille hul 1 og 2.
Der er fradrag på 2 slag for vinderen og 1 slag for næste vinderpladser. Fradragene er gennemgående hele vinterperioden.
Tilmelding i vinterperioden sker som noget nyt på golfbox under klubturnering. Der spilles til sommergreens hele vinterperioden.

Ferieturneringer.
Ferieturneringer i juli måned blev minimeret til en enkelt holdferieturnering fredag den 17. juli.
Dog blev der afholdt Hæstens og Green2Green matcher i juli.
MK kunne derfor spille 2 gange i juli henholdsvis den 24. og 31. juli.

MK.s ture og udflugter.

Fredag den 7. august var der igen arrangeret udflugt til Harre Vig golfklub med 58 tilmeldte, hvoraf de 56 spillere deltog i matchen.
Det blev en rigtig god dag med fint vejr – dejlig bane – servicering på banen med shots, frugt og chokolade serveret af Gerhard og Inger - pragtfuld udsigt fra terrassen og lækker mad i cafeen. Tak til Gerhard og Inger for indsatsen.
Hvad mere kan man forlange.
En gentagelse vil antagelig ske i 2021.
2 dages turen.
2 dages turen den 24. og 25. august – igen arrangeret af Erik og Arne - gik i år sydpå, med spil på Blåvandshuk og Skærbækmølles flotte golfbaner og med overnatning på Hotel Arnbjerg Park i Varde.
Der var dejlig råhygge i parken ved hotellet om eftermiddagen på 1. dagen inden middagen med egen medbragte drinks m.m. Der blev serveret en lækker middag med gode vine på hotellet.
Efter matchen på Skærbækmølle golfbane forestod frivillige medlemmer der for servering af et lækkert ”ta, selv bord”. Tak for det.
Trods trusler fra vejrguderne forblev det tørvejr begge dage.
Tak til Gerhard for servering af drinks og lidt spiseligt.
Der var også en meget dygtig spiller – Margit Winther – der lavede hole in one på sidste dagen. Tillykke til Margit.
Tusind tak til Erik og Arne for jeres indsats som arrangører af turen – selvfølgelig med god hjælp af Anny og Bente.
I har sagt ja til at fortsætte i samme løbebane i mindst 3 år endnu. Tak for det.
Der blev overrakt en erkendelse fra spillerne til turarrangørerne.

Lidt statistik for sæson 2020.

Vi er p.t. 132 medlemmer
For perioden 15. maj til 30. oktober er afviklet 19 MK matcher med 845 deltagere og et gennemsnit på 44 pr. gang.
En spiller har været med i alle 19 matcher, og det er Peder Halkjær. Flot. Giv Peder en hånd.
Vores kasserer Jytte Petersen kommer på 2. pladsen med 17 gange. Også hånd til Jytte.
20 medlemmer har ikke deltaget i spillet i perioden.

Frivilligt arbejde i HGK bliver også udført af en del MK medlemmer. Arbejdet koordineres af Erik Fast samt Olav Jespersen. Meld jer til de 2, hvis i ønsker at deltage.

Tak
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle HGK.s ansatte for altid at møde os med et smil og en hjælpende hånd.
MK vil som sædvanligt kvittere med en lille julehilsen i form af en flaske vin til hver ansatte.
MK medlemmerne skal også have stor tak for opbakningen til at deltage i matcher og ture, samt det sociale samvær på banen, og når der hygges efterfølgende, selv om det på grund af forsamlingsforbuddet har været noget begrænset.
Der er stadig plads til flere medlemmer i MK, og det kan bl.a. ske ved at formidle jeres gode oplevelser til andre HGK spillere, som så får lyst til at spille i MK.

Gerhard du fik et serviceringsforbud af Jytte i dag. Så i dag var der selvbetjening ved hul 7/8 for spillerne med sødt til ganen og brunkager, og en lille en til at varme os på. Tak til Else for brunkagerne.
Gerhard tak for at du igen har svinget dirigentstokken på bedste vis, og tak for din store indsat med dit frivillige arbejde som webmaster med vores hjemmeside, som altid er up to date. Også tak til Kai Svendsen som supporter for dig ind imellem.
Bestyrelsen i MK skal også takkes for særdeles godt samarbejde, og herunder også matchledelsen for optimal indsats med udarbejdelsen af matcher uge efter uge.
Den frivillige indsats er med til at MK spillerne kan mødes og nyde spillet og socialt samvær.
Nu venter vi alle på, at vi kan få normaliseret hverdagen.
 
 
 
Formanden beretter 
- godt beskyttet 
 
 
 
 
 
 
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com