...........................................................................................................

Generalforsamling 2019

 

Til årets generalforsamling var der 82 medlemmer. Uffe bød velkommen og alle mindedes Kurt Jacobsen, der desværre døde tidligere på sæsonen.
Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen.
Det startede med formandens beretning, som gengives her på siden.

Herefter blev regnskabet gennemgået og vedtaget.

Kontingentet blev fastsat uændret
Valg til bestyrelsen: Uffe, Else og Jytte var på valg og blev genvalgt
Det samme gjaldt revisor og suppleant: genvalgt.
Der var ikke forslag – hverken fra medlemmer eller bestyrelsen, så generalforsamlingen var hurtigt overstået.

Günther Løkke fortalte lidt om fremtiden for Holstebro Golf Klub. Der kom ikke de store frem, da klubben er meget flink til at holde medlemmerne orienteret gennem nyhedsbreve.
En stor tak til Günther fordi han ville tilbringe dagen sammen med MKerne. Vi håber og tror på, at du gik hjem med et godt indtryk af MKseniorgolf

Dagen blev afsluttet med en dejlig frokost, hvor der var en hyggelig brændevinsoverraskelse

 

 

 

 
Formandens beretning for året 2019 i en lidt forkortet udgave             Holstebro Golfklubs baner.
Jeg føler, at alle i MK Seniorgolf er enige om, at vi har nogle fantastiske flotte
golfbaner at spille på både i Råsted og på Storåbanen i Holstebro.

Der var tørkeperiode i forsommeren, men det mærkede vi som spillere stort set
ikke, da banerne blev grundig vandet.
Til gengæld har vi så fået rigtig meget nedbør efterfølgende. Det har givet nogle
udfordringer ind i mellem med meget våde baner, men alle har taget det med godt
humør, selv om det i flere tilfælde har givet anledning til forbud mod benyttelse af
buggy for at beskytte banerne, ligesom nogle matcher blev aflyst.
Nu er det allerede konstateret, at 2019 nedbørsmæssigt er det vådeste år siden
1967, så vi må håbe, at næste år bliver mere normalt.

                    MK matcher.
I sommerperioden spiller MK i gennemsnit hver 4. uge på Storåbanen, og det har
vi i MK ingen problemer med.
Livescore – altså straks indtastning af score på mobiltelefonen - har vi i MK prøvet
en enkelt gang – og det kan vi lige så godt vænne os til
Det gør det det meget nemmere for matchlederen, der så er fri for indtastning,

Som noget nyt spilles der hele vinterperioden til sommergreens på banerne.
Parkbanen spilles med start fra normal hul 9, så der kun skal flettes et sted, når man har spillet Engbanen. Det ser ud til at fungere fint.
Efter aftale med DGU kan der i vinterperioden handicapreguleres på de 9 huller på Parkbanen, selv om der spilles kombination Park/Engbane, men det er frivilligt.
 
       HGK.s dialog og opfølgning af møder med KIK.erne
Der har været 2 møder med HGK.s bestyrelse – dels i foråret og senest i tirsdags.
Det er et rigtigt godt initiativ fra HGK.s manager og bestyrelse, hvor der i indkaldelsen ganske vist er punkter på dagsordenen, men hvor det mere handler om en god dialog KIK.erne og bestyrelsen imellem med stor hensyntagen til de øvrige medlemmer i HGK.
Vores manager Kristian Grud styrede mødet på glimrende vis og løftede sløret for hvad der vil ske i 2020.
For MK vil der være nogle blokeringer, så vi – som tidligere - ikke kan spille fredag den 22. maj efter Kr.Himmelfart. I juli måned er der ligeledes blokering ved Green to Green match fredag den 3. juli, som vi selvfølgelig kan og bør deltage i.
Dog er der ingen blokeringer i juli måned for KIK.erne, hvor der i uge 28 er greenfeekampagne og i uge 29, hvor der er feriematch.
I uge 31 er der Hästensmatch. I samme uge afholdes DM, hvorfor der er brug for hjælpere. Vi kan forvente blokering til fredagsmatchen den 31. juli i denne uge.
HGK har 50 års jubilæumsfest i august, hvor der vil være forskellige arrangementer med bl.a. en match fredag den 21. august samt reception den 22. august
Vores formand Günther Løkke oplyste, at der indgået aftale om yderligere 5 års leje af Storåbanen. Aftalen skal til afstemning ved kommende generalforsamling.
 
                    Ferieturneringer.
Ferieturneringerne i juli måned 2019, hvor mange KIK deltog aktivt, blev droslet noget ned i forhold til 2018, hvor der var udarbejdet et stort koncept for afvikling af turneringen med bl.a. forskellige arrangementer som øl og vinsmagning og musik på terrassen m.m.
Desværre var der manglende opbakning fra spillere i forhold til den store indsats, der blev lagt i disse arrangementer.
 
            Frivilligt arbejde i HGK.
Der har været en meget fin opbakning fra MK Seniorgolf til at deltage i det frivillige arbejde i HGK.
Erik Fast har tilkendegivet, at han fortsat er koordinator i forbindelse med frivillige arbejdsopgaver i samarbejde med chefgreenkeeperen.
 
           MK.s ture og udflugter.

Golfturen i april måned i år gik til Isla Canela, der er tæt på den portugisiske grænse, hvor 16 spillere – hovedsagelig MK medlemmer - deltog.
Turen blev igen arrangeret af Erik og Sonja.
Et rigtigt fint ophold på godt hotel og nærliggende bane og ikke langt fra byen.
Gensynsmatch for disse spillere blev afholdt på Skovbanen den 4. sep.
Erik og Sonja har besluttet, at de indtil videre vil holde en pause, så derfor bliver der ingen golfture fra deres side i 2020.
Tak for jeres indsats for ture til sol og golf.

2 dages turen i år blev igen arrangeret af Erik og Arne, med hjælp af Anny og Bente
Turen gik til Horsens og Ry Golfklub med overnatning på Pejsegården.
Naturligvis var forsyningsvognen med Gerhard og Arne også til stede. De måtte dog i krig med hvepsene på grund af de søde sager, de havde med.
Forlydender vil vide, at det var en rigtig god tur i et fantastisk flot og varmt vejr.
Der var også råhygge med lidt til ganen på græsplænen i Pejsegården efter første match.
Det var så 10. år, at Erik og Arne stod for arrangementet. Rigtig flot og tak for det.
Fredag den 3. august var der udflugt til Harre Vig golfklub med ikke mindre end 48 MK spillere. Super tilslutning og MK betalte maden, som var helt i top.
En rigtig god bane med en fantastisk flot udsigt fra klubhusets terrasse.

          Lidt statistik for sæson 2019.

Antal medlemmer 123.
Antal afviklede matcher på hjemmebane 5. april – 25. oktober 21.
Antal aflyste matcher p.g.a. regn og torden 2.
Total antal deltagere på hjemmebane 943.
Gennemsnit pr. match 44,9.
Deltaget flest gange: Grethe Kaidantzis 20 gange (mangler 24. maj – var du SYG???
15 medlemmer har ikke deltaget i match i år.

Uffe rundede sin beretning af med at rette en tak til Greenkeeperne, trænerne, Kristian Grud og de øvrige administrative medarbejdere. Han rettede også en tak til Helle og hendes stab i cafeen, til Gerhard for hans hjælp med servicevognen og hjemmresiden og endelig til alle MKs medlemmer for stor opbakning til matcher og ture.
og sluttede med:
Tak til bestyrelsen for særdeles god indsats uge efter uge og for et super samarbejde.
Så kan alle mødes med godt humør på banen og nyde spillet samt efterfølgende til socialt samvær i klubhuset.
Så er det nemt og sjovt at være formand for MK.
Uffe
 
 
 
 
 
 
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com