...........................................................................................................

 Referat af generalforsamlingen     2021

Julefrokosten og generalforsamlingen er overstået for i år - og den var lidt anderledes end den plejer at være.

MK seniorgolf har hvert år i de 20 år, klubben har eksisteret afholdt generalforsamling i slutningen af november måned og hvert år - i hvert fald de sidste 10 år - har der været mellem 60 og 100 deltagere

Vi havde for lang tid siden meddelt restauranten, at årets generalforsamling og julefrokost skulle finde sted den 26. november. På det tidspunkt havde vi omkring 50 tilmeldte og det blev sagt, at det nøjagtige antal vil blive givet i god tid inden dagen. Fredag den 19 november fik restauranten at vide, at de om mandagen ville få det nøjagtige antal. Mandag meddelte vi så, at der ville komme mellem 75 og 80 personer. Det ville blive svært at arrangere, sagde man. Vi fik det lille lokale, men der kunne ikke sidde så mange, så de ville lukke den bagerste dør op og sætte et par borde udenfor i det større lokale, men vi skulle være forberedt på, at der ville være uro, da der skulle dækkes op i det store lokale til et bryllup om lørdagen. Det arbejde ville starte kl 1400.
Vi gjorde høfligt opmærksom på, at det ikke var hensigtsmæssigt at en del af medlemmerne skulle sidde udenfor lokalet og spurgte om de ikke kunne udskyde borddækningen til kl 1600, da brylluppet jo først skulle finde sted dagen efter.
Det blev blankt afvist, da det var et stort bryllup til  kr 1000 pr kuvert!.
Det kunne vi ikke finde os i, så vi fik kontaktet Bur Forsamlingshus om tirsdagen og de accepterede med det samme. De skulle nok have alting parat til generalforsamling og frokost, men de ville gerne have at frokosten blev klaret først. Det accepterede vi selvfølgelig.
Det er tankevækkende, at de kunne stable det på benene på 3 dage medens restauranten i vort eget klubhus ikke kunne klare det efter at have vidst det i flere måneder.

 

Julematchen

Dagen startede med en 18 hullers golf match på Engbanen og Parkbanen.
Vejret var fint, men det var koldt! De 70 spillere frøs noget, men det varmede lidt med en styrkende drik ved hul 7.
Det var selvbetjening, da julemanden fandt det for koldt at stå der så længe.
Efter matchen kørte alle til Bur, hvor frokosten blev serveret. En øl og silden var parat og resten af frokosten fulgte hurtigt efter.

Generalforsamling

Bagefter var der så generalforsamling. Der var ialt 80 medlemmer og generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Uffe aflagde sin sidste årsberetning, der kan læses på denne side.
Bestyrelsens forslag om at ændre i vedtægternes paragraf 3.1.d blev vedtaget. Derfor spiller alle fremover med et handicap på max 48.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jytte, Uffe og Else var på valg. Uffe ønskede ikke genvalg men de 2 kvindelige medlemmer accepterede og fik genvalg.
Ny i bestyrelsen bliver Palle Toft
Som suppleant blev Sonja Andreasen genvalgt og det samme gjaldt revisoren Erna Christensen.
Den nye bestyrelse skal konstituere sig med formand, kasserer og sekretær.
Resultatet af denne konstituering kommer naturligvis her på hjemmesiden.

 

Konstitueringen er foretaget og den nye bestyrelse kan ses på denne side:  - bestyrelsen 2022

 

 

generalforsamling

 
Generalforsamling 2021
                    Formanden har ordet
 
Velkommen til MK Seniorgolfs generalforsamling 2021 her i Bur Forsamlingshus med i alt 80 fremmødte af MK.s 130 medlemmer. 70 har deltaget i dagens match.
At vi ikke kan disponere over vores klubhus i dag, er under al kritik. Det skyldes, iflg. Bjørn, at der skal være et meget fint bryllup i morgen i cafeen, oplyst til en kuvertpris på 900 kr., og at der skal forestå pyntning og dækkes borde i det store lokale fredag eftermiddag.
Vi blev henvist til at afholde generalforsamling og spisning i det lille lokale bag foldedørene – dog kunne Bjørn måske godt åbne den bageste foldedør og dække et par borde der til os. Det er ganske urimeligt. Kontoret v/Birgit Løkke blev kontaktet og orienteret, men oplyste, at det kun er Kristian Grud, der var på kursus i 3 dage, som må rette henvendelse til Bjørn.
Bestyrelsen i MK tog derfor beslutningen om at afholde generalforsamling og spisning her i Bur Forsamlingshus, som tog over med kort varsel. Der er serveret en lækker frokost, som vi siger tak for. Håber vi får en god dag her.
---------------------------------------------------------------------------------
I januar mistede vi desværre vores medlem og tidligere medlem af MK.s bestyrelse Erland Mortensen.
Erland varetog tidligere opgaverne som webmaster og som matchansvarlig – altid med største punktlighed.
Jeg vil gerne, at vi rejser os og mindes Erland.
Æret være Erlands minde.
                                    Tak.r i Bur Forsamlingshus med i alt 80 fre

                            Beretningen:
Coronarestriktioner fortsatte som bekendt langt ind i 2021 ofte med løbende ændringer indtil midten af juni måned.
Der var selvfølgelig en forventning om, at Corona epidemien ville blive minimeret hen over året, når hovedparten af befolkningen var blevet vaccineret.

Desværre er epidemien nu igen tiltagende, og derfor må vi følge de restriktioner, som samfundet løbende kræver.
Der sker ændringer næsten dagligt, og derfor må vi fremover anmode jer om selv at følge udviklingen og orienteringer fra HGK og matchlederen vedr. fremtidige fredags matcher. Coronapasset skal igen vises i restauranter.

MK Matcher.
MK-matcherne er afviklet på Skovbanen, Park- Engbanen og Storåbanen jfr. de aftaler, der er lavet med HGK lige indtil for 3 uger siden, da Skovbanen – som tidligere år - lukkede for vinteren.
Fremtidigt spil i vintersæsonen skulle nu – som tidligere år - foregå på Park-Engbanen. HGK/kontoret meddelte os uventet, at blokeringer i golfbox/klubturneringer i vintersæsonen er suspenderet, uden vi forud fik nogen form for orientering eller møde fra HGK.s side.
Tilmelding vil formentlig ændres til sommersæsonen også, så tilmelding nu skal ske på tidsbestilling senest 7 dage før afholdelse af matchen.
Det gav anledning til, at repræsentanter fra KIK.ernes bestyrelse mødtes i tirsdags for at drøfte det fremtidige tiltag fra HGK. Der var enighed om at få så mange KIK.erne som muligt til at møde op til HGK.s generalforsamling for at følge aftenens forløb og dermed få indflydelse på, hvem der skal vælges til den nye bestyrelse.
HGK.s bestyrelse består i dag af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 4 nu forlader bestyrelsen. Der skal derfor vælges 4 nye. HGK.s bestyrelse har på indkaldelse til generalforsamlingen påført 4 medlemmer, der er villige til valg, men KIK.erne har jo mulighed for at foreslå andre medlemmer på generalforsamlingen. Det er meget væsentligt at få de rigtige personer valgt ind til også at varetage KIK.ernes interesse.
De 2 kandidater, der vil blive foreslået til generalforsamlingen, er Erling Risom og Hans Fisker. Begge er medlemmer i MK og Old Boys og spiller også i Onsdagstræf.
Hans Fisker er uddannet ingeniør og har i en årrække været ansat som projektleder hos A/S Gråkjær Stald- og Industribyg.
Erling Risom har været ansat i en lang årrække som lagerchef i det tidligere traktorfa. Henry D. Nielsen, Viborgvej.
Der vil blive udsendt en reminder nogle dage før med de 2 kandidaters navne til alle KIK.erne om venligst at møde op til generalforsamlingen tirsdag den 7.dec. kl. 1900 på UCH, Storrum
 B, Døesvej 76, Holstebro. Tilmelding til HGK.s generalforsamling skal ske på klubturnering under HGK.s Ordinære generalforsamling 2021. Seneste tilmelding er mandag den 6. dec. Kl. 1500.

Vores golfbaner.
Vi har nogle fantastiske flotte baner i HGK, takket være vore dygtige greenkeepere. Vi kan være stolte af vore gode baner, som også mange greenfee spillere roser.
Det har ført til, at Skovbanen nu er kåret som Danmarks bedste golfbane.
En større omlægning af Skovbanens hul 18 og indspilsgreen er nu udført med et meget flot resultat. Vi håber, at hul 18 kan åbnes i løbet af foråret.
Det bliver et anderledes, udfordrende og spændende hul at spille.
Der er aflyst 3 matcher i MK den 16/4, 1/10 og 22/10 grundet vejrlig.

HGK.s 50 års jubilæumsmatch, der oprindelig skulle være afviklet i 2020, blev også aflyst i 2021 pga. Corona epidemien, men er nu sat til afvikling den 21. maj 2022.

Tirsdagsdamernes 50-års jubilæum den 28. august blev fejret den 31. august med en jubilæumsmatch, hvor de inviterede KIK.er kvitterede for invitationen med et lille glas og lækkerier til alle på hul 10 under matchen. Der var efterfølgende spisning i cafeen. En rigtig hyggelig dag og en store tak til Tirsdagsdamerne.
Det skal her oplyses, at MK Seniorgolf faktisk også har jubilæum i år.
Det er 20 år siden, at vores klub blev startet den 25.maj 2001 under navnet M-K Fredagsklubben. En af initiativtagerne Erna Christensen, som stadig er medlem af MK Seniorgolf, er til stede her i dag, og er klubbens valgte revisor. Tak for den gode ide, I fik dengang.
Under hensyntagen til Corona situationen, har vi valgt ikke at markere dagen i år.

Livescore
Livescore afvikles nu permanent, og der skal lyde ros til spillerne for den positive ånd, livescore afvikles i.
Nu er resultatet til stede, når det sidste slag er indberettet på livescore i matchen.
Der skal dog fortsat føres et scorekort for hele holdet af hensyn til evt. udfald.
Matchfee betaling via mobilepay kom også med Corona epidemien – ingen kontanter mellem hænderne - og det letter kassereren, hvis altså spillerne husker at betale ved tilmelding.

Spil i vinterperioden.
Der spilles Park/Engbanen med gunstart på flere huller på Engbanen samt Parkbanens hul 1 (tidligere hul 9).
HGK har nu bestemt, at der i vinterperioden, hvor der spilles på Park-Engbanen, ikke må ske blokering på golfbox under klubturneringer, men alene på tidsbestilling.

Det kan derfor ske, at ikke MK-medlemmer tilmelder sig samme hul som os, hvis ikke tiden er fyldt op – eller de kan tidsbestille på evt. frie tider i golfbox imellem vore spillere. Så giver det matchlederen problemer. Det er ikke rimeligt, at vi skal tidsbestille 3 uger frem i tiden for at undgå dette.
Vi vil kæmpe på at få det ændret.
Matchlederne vil frem over oprette de tilmeldte spillere, så livescore kan benyttes, ved at man både tilmelder sig i tidsbestilling og i en af matchlederen oprettet klubturnering, hvorved det så er muligt at benytte livescore. Matchlederen skal så tjekke, at spillerne står begge steder.
Når livescore benyttes, og man starter ud på Engbanen, så er det som tidligere ikke tilladt at spille Engbanen færdig, inden man går til Parkbanen.
Fra den 3. december reguleres dages scorer for vinderen med -2 point og -1 point for de øvrige præmietagere. Fradragene gælder fra den følgende match, og er gennemgående hele vinterperioden, ligesom vi plejer.
Der spilles til sommergreens hele vinterperioden medmindre andet bestemmes.

Spilleformer.
Der er medlemmer, som har givet udtryk for, at man gerne så, at matcherne var varierende, da stableford blev for ensformig. Derfor blev der sendt spørgeskema ud til medlemmer i foråret. Af de dengang 109 medlemmer svarede 43 (39%) at de gerne ville spille andre former end stableford.
Matchlederne vil frem over forsøge at variere vores matcher, og det vil fremgå under information ved tilmelding - dog med ret til at ændre spilleformen.

Ferieturneringer
Ferieturneringer for hele golfklubben i juli måned blev minimeret til en enkelt turnering fredag den 2. juli.
Øvrige fredag i juli kunne spilles, hvilket var meget tilfredsstillende i forhold til tidligere år, hvor juli altid var suspenderet for spil for KIK.erne.

MK.s ture og udflugter.
Fredag den 6. august gik udflugten som sædvanligt til Harre Vig golfklub med 42 deltagere.
Det blev en rigtig god dag med fint vejr – dejlig bane – servicering på banen med shots, frugt og chokolade serveret af Gerhard og Jens Sognstrup - pragtfuld udsigt fra terrassen og lækker anretning i cafeen. Tak til Gerhard og Jens for indsatsen.
Hvad mere kan man forlange.
En gentagelse imødeses i 2022.
Økonomien i MK tillod i år endnu en udflugt, som gik til Trehøje Golfklub den 10. september med 50 deltagere. Banen stod meget flot. Vejret var rimeligt bortset fra regn på de sidste par huller. Serveringen på banen stod Gerhard og Bent Hannibal for. Meget lækker menu i cafeen til afslutning.
Desværre havde adskillige spillere i matchen ikke spillet fra det på scorekortet angivne teested. Derfor besluttede en enig bestyrelse at suspendere præmier for matchen.
2 dages turen.
2 dages turen den 16. og 17. august med 32 deltagere – igen arrangeret af Erik og Arne - gik i år til Juelsminde Golfklub, hvor vejrguderne gav os udfordringer med kraftig regn ind imellem. Der var forsyning med lidt spiseligt og blødt til ganen serveret af webmaster Gerhard, der havde søgt i ly for regnen ved det lille pumpehus på banen ved den smukke sø.
Efter matchen var der afgang til Pejsegården, hvor der var hygge på græsplænen uden for værelserne og derefter en god middag.
Dagen efter spillede vi Brande golfbane, hvor Gerhard igen forsynede os på banen med lidt spiseligt og drikkeligt, og derefter lidt hygge på terrassen, og en god frokostmenu i cafeen. Til slut uddeling af præmier for begge dage til stor tilfredshed. Der var vist nok præmier til alle deltagere, og et gavekort til Erik og Arne fra deltagerne.

Lidt statistik for sæson 2021.

Vi er p.t. 130 medlemmer, hvilket er en tilgang på 21 medlemmer.
For perioden 9. april til 29. oktober er der afviklet 20 MK matcher med 830 deltagere med et gennemsnit på 41,5 pr. gang.
Det lave deltagerantal, skal nok ses i lyset af de forskellige Covid-19 restriktioner hen over året.
En spiller har deltaget i 19 matcher, og det er Bente Hansen. Flot. 

Frivilligt arbejde i HGK bliver også udført af en stor del af MK-medlemmer og KIKer i det hele taget. Arbejdet koordineres af Erik Fast samt Olav Jespersen. Meld jer til de 2, hvis i ønsker at deltage – men lad os nu lige se HGK.s udspil for KIK.erne.

Der er også grund til at benytte lejligheden til at takke alle HGK.s ansatte for deres daglige arbejdsindsats, og for altid at møde os med et smil og en hjælpende hånd, så vi som medlemmer kan dyrke vores sport med stor fornøjelse.
MK vil som sædvanligt kvittere med en lille julehilsen i form af en flaske vin til hver ansat.
MK-medlemmerne skal også have stor tak for opbakningen til matcher og ture, samt deltagelse i det sociale samvær på banen, og når der efterfølgende hygges i klubhuset eller på terrassen.
Der er stadig plads til flere medlemmer i MK, og det kan bl.a. ske ved at formidle jeres gode oplevelser til andre HGK-spillere, som så måske får lyst til at spille i MK.
Fejlagtigt tror mange spillere stadig, at man skal være gift eller samboende - altså to personer - for at være medlem i MK Seniorgolf. Singler er selvfølgelig også meget velkomne.
Gerhard tak for at du igen har svinget dirigentstokken på bedste vis, og tak for din store indsat med dit frivillige arbejde som webmaster med vores hjemmeside, som jo altid er up to date. Også tak til Kai Svendsen, som supporter for dig ind imellem. Du sender også jule- og nytårshilsener m.m til medlemmerne., som vi sætter stor pris på.

Bestyrelsen i MK skal også takkes for et særdeles godt samarbejde, og specielt match-ledelsen for optimal indsats med udarbejdelsen af matcher uge efter uge.
Tak til Else for de gode brunkager, som du igen har bagt til os, og som under dagens runde er nydt af spillerne sammen med lidt flydende til halsen. De smagte dejligt.
Den frivillige indsats er med til at MK-spillerne kan mødes og nyde spillet og det sociale samvær.
Husk der er intet, der kommer af sig selv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Som afslutning på genealforsamlingen takkede Else Sognstrup på bestyrelsens vegne den afgående formand Uffe for hans store indsats gennem ca 10 år
 
 
 
 
 
 
 
webmaster Gerhard Petersen | Engholmgård 1M, Tvis, 7500 Holstebro  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com