...........................................................................................................

 Lidt billeder fra generalforsamlingen, julefrokosten og præmieoverrækkelsen

 

 
Generalforsamling 2022

                      Formandens beretning
 
Året der er gået siden sidste generalforsamling har budt på mange hyggelige stunder, samvær og
gode golfmatcher;

Bestyrelsen:
Bestyrelsen i indeværende år er udgjort af;
 Else Sognstrup
 Jytte Petersen
 Torben Hald Svenningsen
 Palle Toft
 Bjarne G. Jensen

MK-medlemmer
Der er d.d. 123 medlemmer i MK – dette er en tilbagegang på 7 medlemmer i forhold til 2021.
 
MK matcher
Årets MK-matcher er i sæsonens forløb afviklet på Skovbanen, Storåbanen og Park/Eng vinterbanen.

Matcher 03.12.2021 – 25.11.11.2022

Skovbanen.:
16 matcher 711 spillere = 44,4  pr. gang
 4 fredage ingen MK-match (HGK)
Storåbanen:
4 matcher 132 spillere = 33,0  pr. gang
1 aflysning (pga. vejret)

Park/Eng….:
 
18 matcher 724 spillere = 40,2  pr. gang 
3 aflysninger (pga. vejret)
 
Vores årlige match tur som i flere sæsoner har været til Harre Vig den første weekend i august, blev i år flyttet til Skive den 2. september.
Der var deltagelse af 35 spillere til en god og hyggelig
match. Efter matchen serverede Skive Golfklubs Café fremragende og veltilberedt frokost som afslutning på en god dag.

Lidt spillerstatistik for MK-matchture over tid:
07.08.2020 Harre Vig.: 56 spillere
05.08.2021 Harre Vig.: 42 spillere
10.09.2021 Trehøje...: 50 spillere
02.09.2022 Skive…….: 35 spillere
35 spillere til Skive må siges at være et beskedent antal, der rejser spørgsmålet;
Hvad kan matchledelsen/bestyrelsen gøre for at få større tilslutning til match turene???
 
2 dages turen
Den blev  i 2022 som sædvanligt og med succes arrangeret af Erik og Arne.
De er nu gået på pension.
Trekløveret Torben Hald Svenningsen, Chr. Jensen og Knud Bakke har lovet at tage over og vil gøre deres bedste for at løfte arven efter Erik og Arne.

Vores golfbaner:
HGK’s golfbaner er også i denne sæson passet og plejet af vores dygtige greenkeepere.
Green-fee spillere fra nær og fjern roser vores baner som noget af det bedste og som de vil besøge 
igen og igen.
Det nye hul 18 på Skovbanen har været længe undervejs og MK kunne spille hul 18 første gang den 8. juli og det var en god oplevelse for stort set alle. Over sommeren steg fortroligheden med hullet

Samarbejdet i 2021/2022
Der skal lyde en stor tak for samarbejdet i sæsonen med:
Alle MK-medlemmerne for jeres opbakning, positive indstilling, samarbejdsvilje og gode humør.
Når I møder op til vores matcher – ”er der småproblemer løser vi dem sammen”
Det skal også nævnes, at der er en del MK-medlemmer (ca. 60) der giver tilbage til klubben i form af frivilligt arbejde – på klubbens vegne tak for det!!!!
Det frivillige arbejde styres og koordineres af Erik Fast og Olav Jespersen.
Tak til alle medarbejderne i Holstebro Golfklub – for deres daglige indsats. Som medlem af klubben mødes man altid med et smil og går ikke forgæves hvis og når der er brug for en hjælpende hånd. Så igen i år vil MK kvittere med en lille julehilsen til hver af de ansatte, i form af 1 flaske vin fra Torbens vinlager.
 
Vi skal med beklagelse sige farvel til Kirsten og Kent for den omsorg og gode service vi alle har nydt godt af siden det tidlige forår – de stopper nu her den 15. december!
 
Tak til dig Gerhard, for din store indsats som webmaster og kommunikator – uden dig uge efter uge året rundt ville vi alle i MK, i et vist omfang, mangle aktuelle informationer,
Tak til den øvrige bestyrelse i MK; Else, Jytte, Torben og Palle  for jeres indsats i årets løb.
En særlig tak til Palle for hans store indsats som ny matchleder – en post der en del gange giver nogle udfordringer.
Også tak til Else for de gode brunkager – de smagte af flere.
 
MK-Seniorgolf - Vinterspil 2022-23
Som tidligere meddelt pr. mail den 31.oktober har vi fået en hel del bedre betingelser i forhold til tidligere, dog ikke helt som ønskeligt.

Kort sammenfattet ser det således ud:
Fra og med den 1. december til ca. den 1.april april kan der blokeres det antal tider der behov for, forudsat at det er med løbende start. I samme periode kan der en gang pr. måned tillades blokering med ”gunstart” ved minimum 28 spillere.
Starttid vil fortsat være kl. 09:00 – medmindre andet bliver meddelt i Golf Box.
Af praktiske årsager ændres præmieuddelingen til 1 (en) gang i måneden, (den dag der er ”gunstart”)
Der HCP reguleres ikke – 
men matchvindere på dagens match reguleres med 2 point og øvrige præmietagere med 1. Fradraget gælder fra følgende match og er gennemgående for hele vinteren
Løbende start er ikke lige i vores ånd – vi håber på, at HGK ændrer mening og åbner for ”gunstart” hver fredag da det giver en hurtigere afvikling for MK, og det skader jo heller ikke omsætningen i Caféen i dens åbningstider. Løbende start er ikke godt for det sociale samvær, som vi nok alle kan blive enige om.

Og på Holstebro golfklubs hjemmeside står der skrevet
 
”Det sociale samvær er en kerneværdi for respektive Klubber i Klubben”
 
Bestyrelsen siger mange tak for året/sæsonen der er gået.

Bjarne G. Jensen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Referat af generalforsamlingen 2022
 
Referat fra Generalforsamlingen den 25. november 2022
Bestyrelsen:
     Else Sognstrup
     Jytte Petersen
     Torben Hals Svenningsen
     Palle Toft
     Bjarne G. Jensen
 
Generalforsamlingen blev åbnet af Bjarne der bød alle velkommen og igangsatte generalforsamlingen.

Referat i henhold til dagsordenen:

a. Valg af Dirigent
Bestyrelsen forslog Gerhard Petersen som Dirigent – Gerhard Petersen blev valgt
Gerhard Petersen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt, i overensstemmelse med vedtægterne. Der var 73 stemmeberettiget til stede

b. Årsberetning
Bjarne fremlagde og gennemgik årsberetningen.
Årsberetningen blev godkendt uden kommentarer.
 
c. Årsregnskabet 2021/2022
Årsregnskabet blev udsend pr. mail og fremlagt af kasserer Jytte Petersen. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål, med applaus.
Jytte orienterede om at klub kontingent for 2023 er uændret kr. 150 og match-fee ligeledes er uændret på kr. 20.
Endvidere bedes alle indbetale klubkontingent på bankkontoen
senest den 1. februar 2023.
Og match-fee som sædvanligt på mobilpay.
 
d. Forslag fra bestyrelsen
Der er ingen forslag fra bestyrelsen
 
e. Indkomne forslag fra medlemmerne
Der er ingen forslag modtaget fra medlemmerne
 
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant
På valg er:
Torben Hald Svenningsen (modtager genvalg) – blev genvalgt
Bjarne George Jensen (modtager ikke genvalg)
Nyvalg: Bestyrelsen foreslår valg af Erling Risom til bestyrelsen – blev valgt
Suppleant: Sonja S. Andreasen (modtager genvalg) – blev genvalgt
 
g. Valg af revisor
Erna Christensen (modtager genvalg) - blev genvalgt

h. Eventuelt
Torben tog ordet og takkede Bjarne for hans arbejdsindsats over årene i bestyrelsestiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webmaster Gerhard Petersen | Engholmgård 1M, Tvis, 7500 Holstebro  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com