klubben / generalforsamling 2018
 Hvis du vil se "hovedsiden" af fanen "klubben" med bestyrelsen, kontonummer etc. etc. så kan du klikke her:  klubben
 
og vedtægterne finder du her:  - vedtægter
 
...........................................................................................................

Referat af generalforsamling i MK seniorklubben 23. november 2018

84 personer var mødt op på årets generalforsamling.

Gerhard Petersen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig.

Derefter forelagde formanden sin beretning (se beretningen på denne side)

Jytte fremlagde regnskabet, der blev godkendt med klapsalver

Regnskabet kan erhverves ved henvendelse til Jytte Petersen

Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne og bestyrelsen havde heller ikke forslag, der skulle behandles, så man kunne hurtigt gå videre til næste punkt:

Valg til bestyrelsen:

De 2 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg:  Torben Hald Svenningsen og Bjarne Georg Jensen blev genvalgt med akklamation.

Sonja Andreasen blev genvalgt som suppleant og Erna Christensen blev genvalgt til revisor

Der var ingen punkter under eventuelt

Generalforsamlingen blev afsluttet med en dejlig frokost.

 

 

 

 

 
Formandens beretning for året 2018:

Bestyrelsen i MK er enige om, at vi ved sammenlægningen af Storåbanen med HGK nu også har en bynær bane, således at vi nu har mulighed for at spille 2 flotte 18 hullers baner og 3 flotte 9 hullers baner, som i hele sommeren 2018 er blevet velplejet af vores dygtige greenkeepere. Derfor kan vi som medlemmer spille på nogle af de flotteste golfbaner i Danmark.
Selvfølgelig er det ikke uden omkostninger for HGK, at vi har så flotte baner, og som alle bekendt, har sommeren været særdeles tør og har kostet HGK ekstra på budgettet til vanding. Det kommer vi nok til at høre mere om ved HGK.s kommende generalforsamling i december.
Det bliver så spændende at høre, om vores velplejede golfbaner har givet ekstra greenfee indtægter i den anledning.
Vi har jo hørt at utallige golfbaner i Danmark har været elendige at spille på, da klubberne angiveligt ikke har haft likviditet til vanding af banerne.

KIK matcher.
MK Seniorgolf, Mens Section og Råstedpigerne har også i år spillet deres matcher i gennemsnit hver 4. uge på Storåbanen efter planlægning på bedste vis sammen med kontoret.
Old Boys og Tirsdagsdamerne spiller fortsat deres matcher kun i Råsted.
Onsdagstræf spiller på Storåbanen, men skal spille i Råsted 3 – 4 gange årligt. Der er rigtig mange medlemmer, der spiller i Onsdagstræf, og det er kun glædeligt, at der er behov for denne KIK også.
En del MK-medlemmer har dog undret sig over, at Onsdagstræf har seneste tilmelding kl. 1800, hvor andre KIK.er har seneste kl. 0900, der er 48 timer før afvikling af matcherne.
Direktør Mai Lindgaard er kontaktet i den anledning, ligesom et par bestyrelsesmedlemmer er gjort bekendt med samme.
På mandag den 26. nov. kl. 1430 har HGK indkaldt til dialogmøde om bl.a. planlægning af matcher, baneblokeringer og feriematcher m.m. i 2019. Så får vi nok en forklaring.

Ferieturneringer
KIK.erne foreslog, at ferieturneringerne i juli 2018 blev afviklet i samarbejde med turneringsudvalget, og at de enkelte KIK.er skulle stå for at afholde hver en dag eller i samarbejde. Der blev ved møderne lagt op til, at der skulle ske en del under ferieturneringerne med forskelige arrangementer i form af ostesmagning, vinsmagning, ølsmagning m.m. og endvidere musik på terrassen ved klubhuset efter matcherne.
Der skulle også være mulighed for at spille på Parkbanen for de, der var medlemmer der, men man måtte konstatere, at der kun var et enkelt medlem, der ønskede at spille Parkbanen.
Ligeledes var opbakningen til feriematcherne ikke optimal, hvilket kan skyldes, at adskillige golfklubber har gode tilbud til næste ingen penge i juli måned.
Dialogen må så vise, hvordan ferieturneringens afvikling skal foregå i 2019.

Frivilligt arbejde i HGK.
Da dialogen med HGK nu igen er fin, har vi i MK besluttet at genoptage det frivillige arbejde som tidligere.
Erik Fast har tilkendegivet, at han forestår indkaldelse og koordinering af forskellige arbejdsopgaver i samarbejde med chefgreenkeeperen.
Endvidere har der været stor opbakning blandt medlemmerne – specielt fra den lidt ældre generation af spillere – til at hjælpe nye medlemmer ved afvikling og tilrettevisning hver uge, hvilket faktisk er meget sjovt. Der er godt 120 nye medlemmer, som er startet i år. Det vil være dejligt, hvis alle forbliver medlemmer i HGK.

MK. s ture og udflugter.
Golfturen i april 2018 gik igen til Islantilla i Spanien, hvor 16 spillere deltog – hovedsagelig MK-medlemmer. Turen blev igen arrangeret af Erik Fast og Sonja Andreasen.
Efter forlydender en fantastisk tur som sædvanlig.
Efterfølgende blev der den 8. august afholdt den hjemlige Spanien match på Skovbanen i Råsted med fuld opbakning.
Golfturen i 2019 går ligeledes til Canela i Spanien, hvor der p.t.er 16 spillere tilmeldt, men vist nok plads til et par stykker mere. Kontakt Erik eller Sonja i den anledning.

Den 15. juni var der udflugt til Skive Golfklub, da vi ikke kunne spille i vores egen klub denne fredag. 25 spillere deltog og blev serviceret på bedste vis af vores webmaster med diverse drikkevarer og lidt frugt og slik.
Den sædvanlige tur til Harre Vig Golfklub den 3. august måtte aflyses, da der ikke var tilstrækkelig opbakning.
Bestyrelsen har dog besluttet, at turen i 2019 bliver gennemført med det antal tilmeldte, der beslutter sig. Vi håber dog, at mange vil beslutte sig i 2019. Det er næsten gratis, MK giver tilskud, og så er det en god bane med en flot udsigt fra terrassen efter matchen.

MK-turen den 27. og 28. august - igen arrangeret af Erik og Arne – gik først til Sebber Kloster Golfklub – en lidt drilsk bane pga. regn og blæst, hvilket gav anledning til, at flere bolde blev mistet i den høje rough eller i skoven.
Gerhard forsynede os også der med forskellige lækkerier, men det foregik ved klubhuset på grund af det dårlige vejr.
Derefter kørte vi til Løgstør Parkhotel, hvor der efter indkvarteringen var fælles hygge med et glas vin eller lign. på værelserne.
En fin middag blev serveret og den humoristiske underholdning stod Else for med hjælp af os andre.
Efter en god nats søvn og morgenmad gik turen til Løgstør Golfklub, hvor frivillige medlemmer der, stod klar til at modtage os, og hjælpe os med forberedelser til afvikling af dagens match.
Efter golfrunden var der hygge uden for klubhuset – i øvrigt en flot gammel velholdt herregård – og efterfølgende servering af frokost og uddeling af præmier.
En super fin tilrettelagt golftur og tak til arrangørerne, der blev kvitteret med gavekort fra spillerne til vores proshop.

Spil efter vinterregler.
Vi er jo på vej ind i vinterperioden, men det skal jo ikke afholde os fra at spille golf. MK-matcherne fortsætter hver fredag hele vinteren igennem. Spil i vinterperioden foregår som altid på Park-Engbanen, og i modsætning til sidste år, håber vi på at kunne få blokeret tider der.
Det betyder, at I skal gøre som I plejer. Gå ind i golfbox under klubturneringer og tilmeld jer. Startliste og scorekort ligger parat, når I møder fredag morgen.

Regulering
Bestyrelsen har besluttet, at der også i vinter spilles efter særlige regler med fradrag af point til de vindende spillere.
Der bliver igen således, at vinderen på 1. pladsen bliver fratrukket 2 point og de øvrige vindere bliver fratrukket 1 point hver gang spillerne vinder i hele vinterperioden.
Denne regel bliver ophævet fra første gang, der spilles på Skovbanen, hvorefter der spilles efter golfklubbens regler. Der er jo nye regler, der træder i kraft i 2019. Så brug vinteren til at sætte jer ind i disse. Der bliver vist også en regelaften om dette i HGK
Matchledelsen bestemmer også i vinterperioden matchformen, som bliver bekendtgjort på spilledagen. Selvfølgelig vil bestyrelsen gerne modtage gode forslag til afvikling af matcherne.

Bøderegel frafaldes.
For et par år siden så bestyrelsen sig nødsaget til at opkræve et gebyr på 20 kr. fra spillere, der udeblev uden grund, da der på det tidspunkt ofte var udeblivelser, som så gjorde, at matchledelsen var nødsaget til i sidste øjeblik at ændre meget på startlisten.
MK-spillerne er nu særdeles gode til at melde fra i god tid, hvis man pludselig bliver forhindret af den ene eller anden grund, så derfor frafaldes bødereglen Men husk, at reglen kan indføres igen, hvis der igen bliver problemer. Det håber vi ikke bliver tilfældet.

Lidt statistik.
Der har været afviklet 25 MK matcher på HGK.s egne baner – deraf 4 på Storåbanen og resten på Skovbanen. I årets løb har der været 1169 spillere med et gennemsnit på 47 spillere pr. match. 16 medlemmer har aldrig spillet, og 13 har kun spillet en gang.
Så er der en, der flittigt er mødt op 23 gange, og det er Jytte vores kasserer. Giv hende lige en klapsalve.

Golfcafeen.
Det er med stor beklagelse, at vi erfarede, at Kirsten stopper pr. 1. marts. Hun har gennem de 9 år hun har drevet golfcafeen, gjort det til Danmarks bedste golfcafe og er blevet kåret til samme. Hun og hendes stab serverer altid særdeles god mad til rimelige priser og altid med et stort smil. Der har været afholdt utallige fester både for medlemmer og fra ikke golfspillende personer. Der er afholdt ugentlige spisedage med særdeles god mad.
Vi håber HGK får ansat en forpagter med samme kvalifikationer, men det bliver meget svært.

Jeg har tidligere nævnt vores greenkeepere, der gør et flot stykke arbejde, som vi godt kan takke dem meget for. Husk at give den plads, når de arbejder på banen – det tager kun få øjeblikke at lade dem passere, og husk også at give dem en hilsen og et smil. Det vil de helt sikkert sætte stor pris på.
Der skal også lyde en stor tak til direktør Mai Lindgaard og de øvrige kontoransatte, som altid er villige til at hjælpe os. Også en stor tak til vores protræner Brian, som vi altid møder med et smil.
Vi har i bestyrelsen et særdeles godt forhold til de ansatte i kontorsektoren.

Tak til vores medlemmer for den store opbakning til matcher og ture. Det sociale samvær prioriteres højt både på banen, når der spilles, og når der hygges i klubhuset.
Det er jeres fortjeneste, at vi i dag kan mønstre 138 medlemmer. Der er dog spillere i HGK, der er af den opfattelse, at man skal være ægtefæller eller samboende for at blive medlem i MK.
Det er så jer, der skal være ambassadører for de spillere, der er uvidende om dette. Vi kan bruge mange flere medlemmer i MK.

Gerhard du har igen svinget dirigentstokken på bedste vis, og som vores webmaster er du jo i topklasse med at vedligeholde en super flot hjemmeside, som altid er opdateret med seneste nyt fra ture og hjemlige forhold og gode anekdoter. Brug den nu kære medlemmer.
Også i dag har du og Kurt serviceret spillerne med diverse til ganen. En stor tak for det.
Tak skal du have for det frivillige arbejde, du udfører for MK. Det er uvurderligt.
Også tak til Else for brunkagerne, som smagte dejligt.

Tak til bestyrelsen for super samarbejde, og som uge efter uge udfører en særdeles god indsats for at I/vi spillere kan mødes med et godt humør og hygge både på banen med spillet og efterfølgende med socialt samvær.
Så er det nemt og sjovt at være formand for MK.
 
Uffe
 
 
 
 
 
 
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com