klubben / generalforsamling 2017
 Hvis du vil se "hovedsiden" af fanen "klubben" med bestyrelsen, kontonummer etc. etc. så kan du klikke her:  klubben
 
og vedtægterne finder du her:  - vedtægter
 
...........................................................................................................

Referat af generalforsamling i MK seniorklubben 25 november 2016

100 personer var mødt op på årets generalforsamling.

Gerhard Petersen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig.

Derefter forelagde formanden sin beretning (se beretningen på denne side)

Jytte fremlagde regnskabet, der blev godkendt med klapsalver

Regnskabet kan erhverves ved henvendelse til Jytte Petersen

Indkommende forslag fra bestyrelsen var, at man fremover skal betale matchfee, hvis man har tilmeldt sig en match og melder afbud efter den sidste tilmeldingsfrist- eller helt udebliver fra matchen. Forslaget blev vedtaget. (se yderligere på forsiden)

Der var ingen forslag fra medlemmerne

Valg til bestyrelsen: De 2 bestyrelsesmedlemmer, der gik af, Erland Mortensen og Svend Hansen, blev erstattet af Bjarne G. Jensen og Torben Hald Svenningsen. Som suppleant blev Sonja Andreasen valgt

Erna Christensen blev genvalgt til revisor

Der var ingen punkter under eventuelt

Generalforsamlingen blev afsluttet med en dejlig frokost.

 

 

 Vi nærmer os en af årets store højdepunkter:

Julefrokost og generalforsamlingen i MK!!

Sommeren er vel dårligt slut endnu (nogle vil hævde, at den slet ikke er begyndt) og så skriver vi allerede om julefrokost!! Det er korrekt, men vi vil allerede nu bede jer reservere dagen – 24. november.

Hvad skal der så ske den dag??

Vi mødes veloplagte i klubhuset senest kl 0845.
Så spilles der en julematch 9 huller på Parkbanen med start kl 0900
Vi spiller kun 9 huller for ikke at blive for trætte til de efterfølgende aktiviteter.
 
Der er nogle af vore medlemmer, der ikke har spillet så meget i løbet af sæsonen, men vi håber virkelig, at de også vil være med denne dag.

Det er jo en julematch, så der kunne godt være et par overraskelser undervejs.

Efter matchen er der tid til afslapning inden generalforsamlingen, der forventes at starte kl 1330. Dagsorden ses nedenfor.

Når generalforsamlingen er overstået, så venter julefrokosten – og så skal der danses!
 
Vi får besøg af harmonikaorkestret      DedadurNogle vil sige: "Ja, men dem kender vi da godt!"
Ja, det gør I, og de kender jer.

Det er jo Jytte og Jan Engholm, Karen Marker og Benny Espensen
 
De vil spille en times tid, så det er med at få kridtet danseskoene og komme ud på gulvet.

Der er ingen præmier for hverken sværhedsgrad eller kunstnerisk udførelse, men det er tilladt at more sig!

Og så til det almindelige spørgsmål: Hvad koster det?
I skal betale det sædvanlige matchfee på kr 20, men resten er gratis – altså generalforsamling, julefrokost, musik og dans, men drikkevarerne må I selv betale!

Kære venner, den dag håber vi se alle medlemmerne - både på golfbanen og på dansegulvet.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
 
 
                        PS:   Tilmelding via golfbox
 
Dagsorden for generalforsamlingen i MK Seniorgolf:

Fredag den 24. november 2017

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag fra medlemmer. note 1
6. Årskontingent og matchfee fastsættes.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
      Efter tur afgår: Uffe Møller-Pedersen
                                Else Sognstrup
                                Jytte Petersen
De modtager alle genvalg
7a – valg af suppleant (Sonja Andreasen modtaget genvalg) .
8. Valg af revisor.( Erna Steen Christensen modtager genvalg)
9. Eventuelt.

Note 1: Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 12. november 2017.

PBV
Uffe Møller-Pedersen

De vil spille en times tid, så det er med at få kridtet danseskoene og komme ud på gulvet.
Der er ingen præmier for hverken sværhedsgrad eller kunstnerisk udførelse, men det er tilladt
Og så til det almindelige spørgsmål: Hvad koster det?
I skal betale det sædvanlige matchfee på kr 20, men resten er gratis – altså generalforsamling, julefrokost, musik og dans, men drikkevarerne må I selv betale!

Kære venner, den dag håber vi se alle medlemmerne- både på golfbanen og på dansegulvet.

 
 
 
 Sådan så det ud sidste år (2016)
 
 
 
webmaster Gerhard Petersen | leharsvej 46  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com